Valmieras Attīstības aģentūra svin 5 gadu jubileju

Valmieras Attīstības aģentūra 2021. gada nogalē atzīmēja piecu gadu jubileju. Stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja: “Esam pārsteigti, cik ātri paskrējuši aģentūras darbības pirmie pieci gadi! Šie noteikti ir bijuši spraigākie, dinamiskākie un arī interesantākie darba gadi manā dzīvē. Kopā ar kolēģiem, biedriem un partneriem esam no sirds strādājuši, lai palīdzētu Valmieras pilsētas un novada attīstībai.”

Valmieras Attīstības aģentūra ir nevalstiska organizācija, kas galvenokārt Valmieras novadā, taču arī Vidzemē un Latvijā, rada un ievieš attīstības iniciatīvas. Kopā ar sadarbības partneriem tiek īstenoti projekti uzņēmējdarbības vides un uzņēmumu atbalsta, investīciju piesaistes, izglītības, talantu piesaistes, karjeras attīstības atbalsta, koprades, digitalizācijas, inovāciju un zināšanu un tehnoloģiju pārneses jomās.

Nozīmīgākie aģentūras sadarbības partneri ir Valmieras novada pašvaldība, Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras vispārizglītojošās skolas, dažādas uzņēmēju apvienības un asociācijas, citas pašvaldības, izglītības iestādes un organizācijas Latvijā un ārvalstīs. “Vislielākā pateicība pienākas mūsu sadarbības partneriem, biedrības biedriem un aģentūras esošajiem un bijušiem kolēģiem, bez kuru līdzdalības nevarētu tikt īstenoti tik daudzpusīgi un ambiciozi attīstības projekti. Paldies ikkatram par atbalstu un uzticēšanos!” uzsver I. Eglāja.

Valmieras attīstības aģentūra savas darbības piecos gados ierosinājusi 52 attīstības iniciatīvas un to ieviešanai sagatavojusi 14 stratēģijas, koncepcijas un pētījumus. Liela daļa iniciatīvu jau īstenotas 17 sadarbības projektos, no Eiropas Savienības piesaistot 8,43 miljonus EUR. Aicinot kopā pārstāvjus no dažādām jomām, noorganizēti vairāk nekā 130 pasākumi, kuros piedalījušies vairāk nekā 11 444 dalībnieki. Starp nozīmīgākajām iniciatīvām ir atbalsta programmas un pasākumi uzņēmējiem, īpaši “ZĪLE”, Valmieras industriālo teritoriju attīstības stratēģija nākamajiem 20 gadiem, karjeras attīstības atbalsts un jauniešu uzņēmējspējas veicināšana un koprades darbnīca “DARE”. Valmieras novada uzņēmumi, kas piedalījušies atbalsta programmās, piemēram “ZĪLĒ”, un kas prototipējuši koprades darbnīcā “DARE”, Valmieras novadā radījuši 85 jaunas darba vietas un 62 jaunus produktus, pakalpojumus un prototipus.

Aicinām uz sadarbību!

Valmieras Attīstības aģentūra

Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

Foto: Kaspars Poriņš