Valmieras 2. vidusskolas skolēni akcijā “Netiķete – mani spēles noteikumi!” izceļas ar radošumu un pārdomāto pieeju

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkls eTwinning ietvaros organizēja akciju “Netiķete – mani spēles noteikumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros no šī gada 21. februāra līdz 20. martam organizēja akciju “Netiķete – mani spēles noteikumi!”. Valmieras 2. vidusskolas skolēnu Viktorijas Gercevas un Marka Titko (skolotāja Andra Zelčāne) akcijai pieteiktā netiķete ir ieguvusi īpašo balvu par radošumu un pārdomāto pasniegšanas veidu. Akcija tika organizēta ar mērķi uzturēt sarunu skolās par tiešsaistes uzvedības noteikumu aktualitāti un to nepieciešamību.

Veiksmīgāko netiķešu autori – Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Talsu novadā

Akcijā “Netiķete – mani spēles notiekumi!” tika pārstāvēti visi Latvijas novadi, bet visaktīvākie bija Kurzemes un Vidzemes skolotāji. Tika saņemts daudz pieteikumu, tādēļ uzvarētājus izraudzījās trīs vecuma grupās, kā arī piešķīra vienu īpašo balvu, izceļot skolēnu radošumu un pārdomāto formātu. Pirmsskolas vecuma posmā par labākās netiķetes autoriem atzīti Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepiņa” skolēni no grupas “Lācēni” (iesniedzēja Kristīne Putāne). Sākumskolas/pamatskolas vecuma posmā par labāko iesūtīto darbu atzīta Lībagu sākumskolas 4. klases netiķete (iesniedzēja Sandra Znotiņa), bet vidusskolas vecuma posmā – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces netiķete (iesniedzēja Sandra Trošina). Savukārt īpašo balvu piešķīra Valmieras 2. vidusskolas skolēniem Viktorijai Gercevas un Markam Titko par izveidotajiem uzvedības noteikumiem Instagram vietnē (iesniedzēja Andra Zelčāne).

Radoši un pieejami vienaudžiem – Valmieras 2. vidusskolas skolēnu veikums

Viktorijas Gercevas un Marka Titko (skolotāja A. Zelčāne) izveidotie un akcijai pieteiktie tiešsaistes noteikumi īpaši izcēlās ar savu radošo un pārdomāto pieeju. Noteikumi tika ievietoti “Instagram” platformā, bet vizuāli apstrādāti ar tiešsaistes rīka “Canva” palīdzību. Skolēnu veidotais darbs liek uzsvaru uz citiem skolēniem un vidi, kurā paši bieži uzturas. Netiķetes autori uzskata, ka “šādā formā jauniešiem būs vieglāk apgūt šādus noteikumus, turklāt “Instagram” nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi, tāpēc informācija kontā kļūst ne tikai viegli saprotama, bet arī publiski pieejama.” Šī netiķete ir arī brīvi pieejama arī plašāki publikai. Aicinām visus iepazīties ar jauniešu veikumu “Instagram” platformā (@n_etiquette_).

Iesniegtās netiķes palīdzēs mācīt pedagogus

Netiķešu akcijas uzvarētāju darbi ir apskatāmi eTwinning tīmekļa vietnē, taču netiķešu autori nav vienīgie, kuri iegūs no dalības akcijā. Nacionālajam atbalsta dienestam izdevās apkopot noderīgu informāciju, padomus un pieredzi no pašiem pedagogiem, kas tiks turpmāk izmantota kā mācību materiāls dažādos eTwinning profesionālās pilnveides pasākumos. Turklāt šī informācija – padomi, kā iekļaut netiķetes izveidi mācību saturā, kā ieinteresēt bērnus uzņemties iniciatīvu, kā parasti notiek netiķetes izveides pirmie soļi, u.c. – būs noderīga ne tikai eTwinning projektu īstenotājiem, bet visiem Latvijas skolotājiem, kuri vēlas pievērst pastiprinātu uzmanību šai tēmai. Aicinām iepazīties ar akcijas rezultātu apkopojumu šeit.

Saņem balvas no eTwinning

Četru veiksmīgāko netiķešu autori, viņu klases biedri un skolotāja saņems motivējošas balvas no eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta kā pateicību par dalību konkursā un apliecinājumu, ka eTwinning novērtē skolu un skolotāju darbu, veicinot skolēnu izpratni par netiķetes nepieciešamību. Akcijas uzvarētāju darbi ir publicēti eTwinning tīmekļa vietnē https://bit.ly/3NxmcP0 un popularizēti kā labās prakses piemēri eTwinning Latvija sociālajos tīklos.

eTwinning organizētā akcija ir aktivitāte, kurā varēja piedalīties jebkura veida un līmeņa izglītības iestāde, kura nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Tās mērķis ir uzturēt sarunu ar skolēniem par digitālo uzvedību, e-saziņu, e-drošību un privātumu, kā arī autortiesību ievērošanu, kā arī identificēt dažādus labās prakses piemērus un apkopot pieredzes stāstus, noderīgas metodes un padomus no pedagogiem

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 1 046 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7900 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja:
Linda Muižniece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra