Valmieras 2. vidusskolas Ekoskolas programmas skolēni atgādina par plastmasas maisiņu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi

Latvijas ekoskolas ik gadu piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā Rīcības dienas, lai uzrunātu sabiedrību, pievērstu uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosinātu rīkoties, lai šīs problēmas risinātu. Nedēļas laikā norisinās dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, skolēni uzsāk praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības.

Šogad Rīcības dienas notika no 15. līdz 28. novembrim ar saukli “Īstais brīdis sākt…”, un tās bija veltītas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un aizvadītajai ANO Rīcības desmitgadei.

Kā pastāstīja Valmieras 2. vidusskolas skolotāja Sanita Zviedrāne, skolēni šajā mācību gadā realizē Ekoskolu programmas tēmu par atkritumiem, tādēļ Rīcības dienu tematika tika pieskaņota kopējai tēmai ar saukli “Īstais brīdis sākt izmantot auduma iepirkuma maisiņu plastmasas maisiņa vietā!”. Visas nedēļas garumā notika dažādi izglītojoši, ar vidi saistīti pasākumi. Ekopadomes jaunieši skolā organizēja auduma maisiņu izstādi, tādējādi pievēršot visa skolas kolektīva uzmanību un aicinot ikvienu sākt lietot auduma maisiņu savā ikdienā. Skolēni aicināja klases biedrus atnest uz skolu arī plastmasas vienreizlietojamos maisiņus, lai piedalītos akcijā “Plastmasas maisiņa cita dzīve”. Akcijas ietvaros visas klases no šiem maisiņiem izgatavoja kādu ikdienā noderīgu priekšmetu vai radīja mākslu. Tapa Ziemassvētku eglīšu rotājumi, rakstāmpiederumu turētāji, kājslauķi un dažādi citi priekšmeti, kas apskatāmi izstādē. Šīs akcijas filozofija – neizmet plastmasas maisiņu, lai tas nenonāk atkritumu tvertnē, atkritumu poligonā un dabā.

Lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību šai tēmai, Valmieras 2. vidusskolas skolēni izgāja ārpus skolas telpām. Ekopadomes jaunieši izgatavoja informatīvu uzskates līdzekli – liela izmēra plastmasas un auduma maisus ar uzskatāmu informāciju, kādu ļaunumu dabai nodara plastmasas atkritumi, un tos uzstādīja pie veikala Mini Rimi Valmierā, Rubenes ielā.

Aktīvisti izveidoja viktorīnu “Plastmasa un tās radītais piesārņojums”, kuras laikā klases stundā audzinātāji pastāstīja par plastmasu, tās ietekmi uz vidi.

Valmieras 2. vidusskolas skolēni un pedagogi cer, ka šis plašais pasākumu kopums pievērsīs bērnu un jauniešu, kā arī vecāku uzmanību problēmai un mudinās mainīt ikdienas paradumus.