Valmieras 2. vidusskola paraksta starptautisku sadarbības memorandu

Valmieras 2. vidusskola paraksta starptautisku sadarbības memorandu

29. novembrī Valmieras 2.vidusskolā notika trīs Baltijas valstu izglītības iestāžu pedagogu tikšanās un sadarbības memoranda parakstīšana. Sadarbības stīga vieno Tartu-Valmieru-Pasvali.


Pedagogu tālākizglītībā un debatēs “Kurš, ja ne ES, nākotnes kompetenču attīstīšanā” piedalījās Tartu Annelinna ģimnāzijas, Svalios proģimnāzijas, Petrisa Vileišisa ģimnāzijas un Valmieras 2.vidusskolas skolotāji un skolu administrācija.


Tartu Annelinna ģimnāzijas pedagogi piedāvāja kolēģiem ieskatu savas izglītības iestādes ikdienas dzīvē, daloties pieredzē, kā literatūras stundās izmantot sociālos medijus, skolas vērtību sasaiste ar kultūru un valodu, kā mācīt valodu caur kustībām, izmantojot mākslīga intelekta iespējas.


Valmieras 2.vidusskolas skolotāji domnīcās aktualizēja Erasmus+ projektos Grieķijā un Čehijā gūtās zināšanas un ikdienas darbā ieviesto filozofiju un metodiskos paņēmienus. Ķīmijas skolotāja Velta Sniķere pedagogiem prezentēja aktualitātes saskarsmes metodikā un praksē, savukārt sporta un veselības skolotājs Ventis Beķeris atklāja kolēģiem, kā mazināt stresu, kā to spēt kontrolēt. Kāda loma ne tikai mācību procesā, bet dzīvē ir kritiskajai domāšanai un radošumam diskusijā rosināja padomāt vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Jeļena Morozova. Sākumskolas skolotāja, metodiskās jomas vadītāja Linda Ādamsone prezentēja 2023.gada rudenī izdoto mācību līdzekli matemātikā 1.klasei. Autores L. Ādamsones izveidotie mācību līdzekļi būs lielisks iedvesmas avots jauniem izaicinājumiem ārzemju kolēģiem un iespēja izzināt mācību satura īstenošanas tendences Latvijā un ieguvumus gan skolēniem, gan skolotājiem ikdienas darbā.


Visas trīs Baltijas valstu izglītības iestādes ir vienojušās par starpskolu sadarbības tīkla izveidi sadarbības paplašināšanai metodiskājā jomā, projektu īstenošanā, STEM jomas popularizēšanā un pasākumu organizēšanā, skolēnu un skolotāju apmaiņas projektu īstenošanā, to apliecinot ar sadarbības memoranda parakstīšanu.


Priecē, ka tikšanās laikā ir atrastas atslēgas trim durvīm: skolu patstāvība kompetenču pieejā, mācību saturs mūsdienu dinamiskajā vidē, tālredzīgi pedagogi nākotnē.

Informāciju sagatavoja:

Valmieras 2. vidusskola