Valmieras 2.vidusskolā īstenotais projekts “Sporta klase” aicina jaunos audzēkņus

Specializētais kurss vidusskolēniem “Sports un veselība” Valmieras 2.vidusskolā tiks īstenots jau 3.gadu un šī programma būs ļoti saistoša jauniešiem ar padziļinātu interesi sporta un veselības jomā, kā arī tiem, kuru mērķis ir sasniegt augstu sasniegumu sporta līmeni. Valmieras 2.vidusskolas sporta pedagogs un Sporta klases mentors Ventis Beķeris par projektu saka šādi:

Kā specializētā vidusskolas virziena “Sports un veselība” mentors varu ar pārliecību teikt, ka šī ir labākā izvēle pēc pamatskolas beigšanas tiem jauniešiem, kuri ir izlēmuši nopietni savu dzīvi saistīt ar sportu un cenšas atrast iespējas, kā veiksmīgi savienot mācības ar saviem ikdienas treniņiem, nometnēm un sacensību sezonu.

Šo divu gadu laikā, veicot specializētā vidusskolas virziena “Sports un veselība” mentora pienākumus, esmu sastapis daudz lielisku un talantīgu un jauniešu. Katru dienu redzu viņus augam kā personības un mērķtiecīgus sportistus, pateicoties Valmieras 2.vidusskolas piedāvātajām iespējām šajā virzienā. Piemēram, skolēniem ir iespēja, nekavējot stundas, apmeklēt rīta treniņus, bez sirdsapziņas pārmetumiem doties uz treniņnometnēm un, protams, saņemt kvalitatīvu izglītību, kas ļauj izprast un vairāk iedziļināties tajā, ko sevī ietver sporta joma. Kā fantastisku iespēju arī saredzu iepriekšējā mācību gadā iesākto praksi, sadarbojoties ar Valmieras Olimpiskā centra Sporta veselības centru, piedāvāt skolēniem dažādas nodarbības fizioterapijā, sporta mārketingā u.c. mācību stundu laikā.
Tiekamies septembrī, lai visi kopā kāptu sasniegumu kalna virsotnē!

Programmā “Sports un veselība” iekļauti tādi mācību priekšmeti, kas sagatavo vidusskolēnus studijām sporta un veselības jomā – fizioterapijā un rehabilitācijā, pedagoģijā, uztura zinātnē, ārstniecības nozarē u.c. Programmas saturā iekļauti specializētie kursi, kas sniegs zināšanas anatomijā un fizioloģijā, treniņu–sporta teorijā, psiholoģijā, pakalpojumu un sporta mārketingā, nodarbību un pasākumu organizēšanā u.c. Papildus tam, audzēkņi var turpināt iepriekš uzsākto sporta izglītības programmas apguvi Valmieras Sporta skolā, kur piedāvājam profesionālās ievirzes izglītības programmas 8 sporta veidos, kā arī iespēju pilnveidot savas sportiskās iemaņas 5 interešu izglītības programmās.

Treniņu procesam tiks pielāgots arī mācību process, kur mācību stundas visai klasei sāksies no plkst. 10.00. Paredzams, ka tas ilgs līdz plkst.16.00, sniedzot iespēju piedalīties vakara treniņos. Programmas dalībniekiem treniņi notiks pieredzējušu Valmieras Sporta skolas pedagogu – treneru vadībā Valmieras peldbaseinā, Jāņa Daliņa stadionā, Valmieras Olimpiskajā centrā vai attiecīgi sporta veidam piemērotā izglītības iestādes sporta infrastruktūrā. Valmieras 2.vidusskolas pedagogi nodrošinās individuāla mācību plāna izstrādi un īstenošanu gadījumos, ja audzēknis atradīsies ilgstošā prombūtnē ar sportu saistītās norisēs, piemēram, mācību–treniņu nometnē vai sacensībās.

Iestāšanās 2023./24.mācību gadam Valmieras 2.vidusskolā notiek līdz 31.jūlijam!  
Plašāka informācija par iestāšanos vidusskolā un programmā “Sports un veselība” atrodama šeit: https://v2v.edu.lv/par-skolu/iestajies-v2v/iestajies-10-klase/