Valmierai 2. augstākais IKP aiz Rīgas (CSP dati valstspilsētās par 2021. gadu)

IKP

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir veikusi valstspilsētu un reģionu iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb produktivitātes aprēķinus un publicējusi datus par 2021. gadu. No Latvijas valstspilsētām Valmiera stabili (kopš 2014. gada) saglabā 2. vietu aiz Rīgas ar IKP 20 800 EUR uz vienu iedzīvotāju, kas ir par 1800 EUR vairāk nekā 2020. gadā un virs vidējā rādītāja Latvijā, kas ir 17 700 EUR uz vienu iedzīvotāju. Vislielākais IKP uz vienu iedzīvotāju bija Rīgā – 28 900 EUR. Aiz Valmieras seko Liepāja – 15 500, Ventspils – 13 900, Rēzekne –13 500, Jelgava – 13 500, Jēkabpils – 13 300, Daugavpils – 10 700, Jūrmala – 10 000 un Ogre – 9 300 EUR uz vienu iedzīvotāju.

Faktiskajās cenās IKP Latvijā 2021. gadā bija 33,3 miljardi EUR. 2,3 miljardus EUR (7%) no Latvijas IKP veido Vidzeme. Jāņem vērā, ka atšķiras reģionu lielums un iedzīvotāju skaits tajos, tāpēc, salīdzinot statistiskos reģionus pēc to produktivitātes jeb IKP uz vienu iedzīvotāju, vislielākais IKP uz vienu iedzīvotāju ir Rīgā (28,9 tūkstoši EUR), Vidzemē – 12,8 tūkstoši. Salīdzinot 2020. gadu ar 2021. gadu, tieši Vidzemē ir visstraujākais IKP palielinājums par 15,5 %.

IKP ir ekonomisks rādītājs, kas atspoguļo visu gala preču un pakalpojumu summāro vērtību EUR, ko valstspilsētas teritorijā saražo vienā gadā. To aprēķina, izmantojot datus par ražošanu, izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās), un atspoguļo uz vienu teritorijas iedzīvotāju. IKP raksturo produktivitāti.

2021. gada IKP uzrāda ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos gan ražošanas nozarēm, gan pakalpojumu nozarēm. Informācija sagatavota pēc CSP datiem.

Avots: finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis, precizējot pēc CSP