Valmierā viesojās Francijas vēstniece Latvijā

Valmierā viesojās Francijas vēstniece Latvijā

Trešdien, 22. martā, Valmierā viesojās Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna (Aurélie Royet-Gounin) un projektu vadītājs zinātnes un inovāciju jomā Solalu Kanketo (Solal Canqueteau), lai iepazītos ar Valmieras novadu un pārrunātu potenciālās sadarbības jomas ar Francijas vēstniecību. Vizītes laikā vēstniecības pārstāvji apmeklēja Valmieras novada pašvaldību, Vidzemes Augstskolu, Jāņa Daliņa stadionu, laikmetīgās mākslas telpu “Kurtuve”, Valmieras Attīstības aģentūru un koprades darbnīcu “Dare”.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle viesus iepazīstināja ar Valmieras novada vispārīgu raksturojumu, teritoriju, uzņēmējdarbību, attīstības projektiem un dažādām aktualitātēm kultūras, sporta un izglītības dzīvē. Vēstniece atzinīgi novērtēja Valmieras un novada attīstību, izsakot cerību, ka izdosies veidot ciešākas saites un pašvaldība varētu uzsākt sadraudzību ar kādu pilsētu vai skolu Francijā.  

Vēstniecei iepazīstot Vidzemes Augstskolas studiju programmas un pētniecību, kā īpaši perspektīvs tika atzīts Jaunās būvniecības skolas projekts, papildinātās un virtuālās realitātes u.c. viedo tehnoloģiju apgūšanas iespējas. Augstskolas pārstāvjus aicināja piedalīties dažādos projektu konkursos, izmantot iespēju konferencēs uzaicināt ekspertus arī no Francijas, piemēram, mediju un komunikācijas jomā. Ar vēstnieci tikās arī Erasmus+ programmas students no Francijas, pastāstot savu pieredzi par studijām augstskolā.  

Atzinīgi tika novērts arī tas, ka Valmierā darbojas profesionāls teātris un cik sekmīgi Valmieras drāmas teātra ēkas rekonstrukcijas darbu laikā izdevies iekāroties un sniegt izrādes laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve”. Jāņa Daliņa stadionā vēstniecības pārstāvjus iepazīstināja ar treniņu iespējām sportistiem vieglatlētikā un futbolā. Te ar vēstnieci  satikās arī Valmieras FC spēlētājs no Francijas – Žeremijs Porsans-Klementē (Jérémie Porsan-Clémente). Vizītes noslēgumā, pēc iepazīšanās ar Valmieras Attīstības aģentūru, koprades darbnīcā “Dare” viesus aicināja izveidot savu suvenīru par piemiņu no Valmieras novada – krūzes paliktni.

Ikkatrā apmeklētajā vietā iesaistītās puses izteica apņēmību uzsākt sadarbību, novērtējot Francijas vēstniecības Latvijā piedāvātās iespējas.