Valmierā viesojās Ekonomikas ministrijas pārstāvji

Valmierā viesojās Ekonomikas ministrijas pārstāvji

Piektdien, 3. februārī, Valmierā viesojās Ekonomikas ministrijas vadības pārstāvji – Edmunds Valantis, valsts sekretārs, Ilze Beināre, valsts sekretāra vietniece būvniecības un mājokļu jautājumos, kā arī Agita Fernāte, mājokļu politikas departamenta vecākā referente, apmeklējot Vidzemes Augstskolu un Valmieras novada pašvaldību.

Ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem tikās Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Sandis Svarinskis, izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs, Ilona Kalniņa, Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā vadītāja, pašvaldības domes priekšsēdētāja padomniece, un Ilmārs Skādulis, SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis.

Ministrijas un pašvaldības pārstāvji apsprieda Valmieras novada mājokļu fonda attīstība stratēģiju un zemas cenas īres mājokļu finansējuma piesaistes iespējas, kā arī pārrunāja citas Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo jautājumu aktualitātes, tostarp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras statusa maiņu, investīciju piesaistes stratēģiju, Cilvēkkapitāla attīstības padomes izveidi un nodarbinātības veicināšanas pasākumus.

Savukārt Vidzemes Augstskolā (ViA) Ekonomikas ministrijas pārstāvji tikās ar Ivetu Putniņu, administratīvo prorektori, un Mariju Katrīnu Dambi, Vidzemes Augstskolas būvniecības virziena docētāju, lai pārrunātu ViA Ilgtspējīgas būvniecības studiju virziena attīstību, inovāciju integrāciju visa veidu procesos un augstskolas lomu pašvaldības attīstības izaugsmē, vienlīdz skatoties uz noteiktu specializāciju reģionā.