Valmierā veselības veicināšanas aktivitātēm piešķirts pagarinājums

27.jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  apstiprināja grozījumus projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” un piešķīra finansējumu sporta, aktīvās atpūtas un veselības izglītības pasākumu īstenošanai dažādām vecuma grupām līdz 2023.gadam.

Bērniem un jauniešiem

Sporta diena bērniem no 5 līdz 6 gadiem

Projekta laikā vienu reizi gadā plānots turpināt organizēt sporta dienu bērniem no 5 līdz 6 gadiem, lai veicinātu sportisku un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Pasākuma ietvaros plānotas stafetes, prāta spēles, komandu sacensības, tajā skaitā tautas bumbas sacensības. Lai dažādotu sporta disciplīnas, projekta ietvaros plānots iegādāties sporta aktīvās atpūtas inventāru.

Peldētapmācība bērniem no 5 līdz 6 gadiem, skolēniem no 1.-3.klasei un 4.klašu skolēnu slidotapmācība

Vienu reizi nedēļā plānota vienu stundu gara peldētapmācības nodarbība bērniem no 5 līdz 6 gadiem un fakultatīvā peldēšanas nodarbība 1.-3.klašu skolēniem. Peldētapmācības nodarbības palīdzēs bērniem un skolēniem apgūt peldēšanas prasmi. Tāpat, lai uzlabotu skolēniem kustību koordināciju, lokanību un nodrošinātu aktīvu laika pavadīšanu, 4.klašu skolēniem tiks fakultatīvi nodrošinātas slidošanas nodarbības.

Dienas nometne bērniem un jauniešiem no 7 līdz 9 gadiem un no 10 līdz 13 gadiem

Projekta ietvaros divas reizes skolēnu pavasara un rudens brīvlaikā notiks piecu dienu nometne, kas nodrošinās saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot bērnu garīgo, psihisko un fizisko veselību.

Nodarbības skolēniem no 7.līdz 12.klasei “Tu kļūsti pieaudzis”

Ārstu (rezidentu) saruna ar 7.-12. klašu skolēniem par pusaudžu un jauniešu dzimuma nobriešanu un personības attīstību. 

Sporta spēles bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam”

Turpināsies sporta spēļu organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam”. To mērķis ir popularizēt sportisku un aktīvu dzīvesveidu, turpināt sporta svētku tradīciju un veicināt cilvēku ar speciālām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā. Sporta spēlēs iespējams piedalīties tādās disciplīnās kā “Boccia” spēle, tāllēkšana, skriešana, bumbiņas mešana tālumā, smilšu maisiņu mešana mērķī, futbola sitieni pa vārtiem, basketbola metieni,  veiklības stafete ar uzdevumiem un citās. Šogad sporta spēles bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam” Valmierā notiks 5.septembrī.

Topošajām māmiņām

Topošo māmiņu skola

Lai izvairītos no dzemdību sarežģījumiem, iepazītos ar zīdīšanas programmu, emocionālā stāvokļa izmaiņām un mazuļa kopšanu, tiks organizētas teorētiskās nodarbības topošajām māmiņām, ko vadīs zinoša vecmāte. Savukārt vingrošanas nodarbībās topošās māmiņas tiks  fiziski sagatavotas, palīdzot justies veselai un drošai, uzlabojot pašsajūtu un pašapziņu.

Kungiem un dāmām virs 54 gadiem

Ūdens vingrošanas nodarbības un vingrošana fizioterapeita vadībā iedzīvotājiem, kuri vecāki par 54 gadiem, veicinās kustīga dzīvesveida un fizisku aktivitāšu nozīmi.

Ikvienam interesentam

Nūjošanas apmācība

No iedzīvotājiem saņemts ieteikums rīkot nūjošanas apmācību, lai apgūtu pareizas nūjošanas iemaņas. Tāpēc veselības veicināšanas projekta ietvaros plānota apmācība nūjošanas instruktora pavadībā.

Tāpat projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas citas iepriekš uzsāktās aktivitātes, piemēram, pirmsskolas bērnu izglītošana par veselīga uztura nozīmi un vingrošanas nodarbības, vecāko klašu skolēni tiks informēti par sabalansētu uzturu, gatavojoties eksāmeniem, dārzeņu un augļu nozīmi uzturā, kā arī sertificēts ergoterapeits apmeklēs vairākus Valmieras uzņēmumus un citas veselības veicināšanas aktivitātes.

Par jauno nodarbību uzsākšanu un pieteikšanos atkarībā no aktivitātes īstenošanas laika informācija tiks publicēta Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv un Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”. 

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” kopējās izmaksas ir 431550 EUR, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 366817,50 EUR un Valsts finansējums 64732,50 EUR.

Jāpiemin, ka projekta ietvaros notiekošajām grupu aktivitātēm, kurām nodarbības tika uzsāktas un netika īstenotas pilnā apjomā ārkārtējās situācijas dēļ, atliktās nodarbības pamazām tiek atsāktas.

Projekta logo