Valmierā uzsāk Gājēju vanšu tilta pār Gauju atjaunošanu

Valmierā uzsāk Gājēju vanšu tilta pār Gauju atjaunošanu

Trešdien, 1. novembrī, Valmierā uzsākušies darbi pie Gājēju vanšu tilta pār Gauju atjaunošanas. Būvprojekts paredz veikt visu tilta konstrukciju atjaunošanas darbus, kas ietver pilona tērauda konstrukciju un laiduma remontu, ietves klāja atjaunošanu, tilta margu nomaiņu, vanšu aizsargpinuma un enkurojama bojājumu novēršanu, balstu remontu un pārklāšanu ar anti-grafiti pārklājumu un tilta apsekošanas platformas remontu. 

Būvdarbu laikā (līdz 2024. gada 2. aprīlim) tilta šķērsošana būs nodrošināta. Tomēr, šķērsojot tiltu būvdarbu laikā, aicinām būt īpaši uzmanīgiem! Jārēķinās, ka ceļā var būt šķēršļi, tostarp smagais transports, kas var traucēt pārvietošanos! No 2024. gada 2. aprīļa tilts būs slēgts. 

Gājēju vanšu tilts ir projektēts 1980. gadā un uzbūvēts 1985. gadā. Tas saskaņā ar būvprojektu ir 145 m garš ar 111 m garu centrālo laidumu, diviem piloniem un 3 m platu ietves daļu. Esošās pieejas ir ar asfalta un grants segumu, un betona kāpnēm. Tiltu izmanto kājāmgājēji un velosipēdisti, dodoties ikdienas gaitās. Laika gaitā tilts ir nolietojies, un šim stratēģiski svarīgajam objektam nepieciešams veikt atjaunošanu, lai tas būtu droši izmantojams arī turpmāk, kā arī būtu nodrošināta vides pieejamība. Pēc darbu īstenošanas tilts būs piemērots arī pastaigām ar bērnu ratiņiem un arī velosipēdistiem būs ērtāka pārvietošanās.

Gaujas labajā krastā paredzēts pārbūvēt esošās pieejas, izbūvējot jaunas kāpnes, ietves un noeju, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un velobraucējiem. Noeja tiks savienota ar esošo piebraucamo ceļu, kam ir paredzēts izbūvēt apgriešanās laukumu un izveidot nelielu atpūtas zonu. Ūdens atvadei paredzēts izbūvēt caurteku zem projektētās ietves. Gaujas kreisajā krastā paredzēts izbūvēt divas noejas, savienojot tās ar esošajiem celiņiem un Ūdens ielu.

Tiltam plānots izbūvēt arī jaunu apgaismojumu. Tiks uzstādīti gaismekļi margu rokturī uz tilta un uz balstiem abos tilta galos. Iedzīvotāju drošībai un infrastruktūras uzturēšanas nolūkā paredzēts uzstādīt videokameras tilta un tiltu pieeju novērošanai.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Limbažu ceļi”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 751 937,27 EUR ar PVN. Remontdarbus paredzēts veikt astoņu mēnešu laikā.