Valmierā un piepilsētā norisinās zaru šķeldošanas akcija

Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Valmieras namsaimnieks” līdz 30. aprīlim Valmieras pilsētā, Valmiermuižā, Vanagos un Pilātos organizē bezmaksas zaru šķeldošanas akciju. Aicinām pieteikties iedzīvotājus, kuriem minētajās teritorijās nepieciešams zaru šķeldošanas pakalpojums.

SIA “Valmieras namsaimnieks” koku un krūmu šķeldošanu veiks atbilstoši izveidotajam pieteikumu grafikam, līdz būs izpildīti visi pakalpojuma pieteikumi.

Iedzīvotājus aicinām likt zarus šķeldošanas transportlīdzeklim ērti piebraucamās vietās, zaru resnos galus novietojot pret ielu. Īpašnieks var izvēlēties, kā izmantot sasmalcināto zaru šķeldu, piemēram, atstāt tālākai izmantošanai īpašumā vai lūgt nodrošināt tās aizvešanu.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā” 19. punktam, zaru un jebkādu citu zaļo atkritumu dedzināšana piemājas dārzos Valmierā nav atļauta. Atgādinām, ka arī biomasas dedzināšana ugunskuros pilsētas teritorijā ir aizliegta.

Uz 12. aprīli pakalpojums ir pieteikts 84 adresēs. Pieteikumu pieņemšanas pēdējā diena – 30. aprīlis. Pakalpojumu var pieteikt kādā no minētajiem veidiem:

Akciju organizē ar mērķi atbalstīt Valmieras iedzīvotājus pavasara sakopšanas darbos, tā samazinot zaļo, grūti kompostējamo atkritumu apjomu piemājas dārzos.

Akcijas laikā zaru šķeldošanas pakalpojumu finansē Valmieras novada pašvaldība, savukārt, pakalpojumu nodrošina SIA “Valmieras namsaimnieks”. Ārpus akcijas norises laika šis ir maksas pakalpojums.