Valmierā turpinās sagatavošanās darbi katlumājas būvniecībai

Adven

Valmierā turpinās siltumapgādes modernizācija un sagatavošanās darbi AS “Valmieras enerģija” katlumājas būvniecībai Rietekļa ielā 1 – vasaras izskaņā būvvaldē iesniegta būvniecības iecere, lai pavisam drīz tiktu uzsākti katlumājas būvniecības darbi.

Jūnijā AS “Valmieras enerģija” noslēdza līgumu ar Personu apvienību “SAN Polytechnik” par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Rietekļa ielā 1. Šobrīd izstrādāta un būvvaldē iesniegta būvniecības iecere, un drīzumā tiks veikta publiskā apspriešana, lai jau 2024./2025. gada apkures sezonā siltumenerģijas ražošana varētu tikt nodrošināta no jaunā siltumavota.

Līdz 6. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par būvniecības ieceri “Biomasas katlumājas jaunbūve Rietekļa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā”. Aptauja priekšlikumiem un ierosinājumiem pieejama Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Iedzīvotāji arī aicināti uz tikšanos klātienē 25. septembrī plkst. 17.00 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

Māris Kānītis, “Valmieras enerģija” valdes loceklis: “Jau pavisam drīz tiks uzsākts nākamais būtiskais projekta etaps – katlumājas būvniecība un pamatiekārtu, tostarp jauna biokurināmā katla, piegāde. Pēc šī projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanu Ausekļa ielas rajonā pilnībā nodrošinās AS “Valmieras enerģija”, kas ļaus arī procentuāli palielināt Valmieras pilsētas atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā.”

Jaunās šķeldas katlumājas būvdarbu līguma summa ir 4 491 951, 78  EUR. Projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Valmierā, Ausekļa ielas kvartālā” īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts – līdz 1 330 785 EUR apmērā. Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu Valmieras centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem, kā arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā.

Informāciju sagatavoja:

Rūta Jurgelāne,

AS “Adven Latvia”