Valmiera turpina sadraudzības veidošanu ar Čerkasiem, apmainoties ar pieredzi izglītības jomā

No 20. līdz 24. martam Valmieras novadā viesojas Valmieras sadraudzības pilsētas Čerkasu (Ukraina) delegācija – pašvaldības Izglītības un humanitārās politikas departamenta pārstāvji, Čerkasu lielākā vidusskola vadība kā arī 12 jaunieši, tostarp sešas jaunās futbolistes. Vizītes mērķis ir turpināt abu pilsētu sadraudzības saišu stiprināšanu īpaši izglītības jomā, kā arī sadarbības līguma parakstīšana starp Čerkasu specializētās I-III pakāpes skolu Nr.33 un Valmieras Viestura vidusskolu.

Pirmajā dienā delegācija tikās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, kurš iepazīstināja viesus ar Valmieru un Valmieras novadu.

Skatoties prezentāciju, ukraiņu jaunieši atpazina “Rūjienas saldējuma” ražotās saldējuma bumbiņas “Mini Melts”, ko atzina par garšīgāko saldējumu pasaulē. Tāpat jauniešus interesēja, kā pašvaldībā notiek ideju apkopošana un lēmumu pieņemšana projektu īstenošanai, kādas ir jauniešu iespējas praktizēties pašvaldībā, uzņēmumos. Ukraiņu jaunieši, kuri paši ir aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, interesējās, kā Valmieras novada skolās tas tiek praktizēts. Jaunieši izteica vēlmi veidot kopīgus Valmieras novada un Čerkasu jauniešu apmaiņas projektus.

Jāatzīmē, ka Čerkasu specializētās I-III pakāpes skolas Nr.33 skolēni, kuri ir atbraukuši ciemos pie mums uz Valmieras novadu, lai saņemtu šo iespēju, ir izturējuši konkursu, kurā viņiem bija jāsagatavo eseja, tika vērtētas skolēnu sekmes.

Vēl pirmdien viesi pabija Valmieras 2. vidusskolā, kur ar interesi izjautāja skolas vadību par izglītības sistēmu Latvijā un izglītības procesa organizēšanu Valmieras 2. vidusskolā – kā tiek organizēts pirmsskolas izglītības grupu darbs, kāda ir pedagogu darba atlīdzības sistēma Latvijā, kā tiek organizēts mācību process, kā vidusskolā tiek īstenoti izglītības izvēļu “grozi”. Viesi atzinīgi novērtēja redzēto jaunajās bērnudārza “Varavīksne” telpās. Ukraiņu delegācija tika uzņemta arī Valmieras tehnikumā un Vidzemes Augstskolā.

Valmieras skolu un Latvijas izglītības sistēmas izzināšana turpinājās arī otrdien, kad Čerkasu delegācija apmeklēja Valmieras Viestura vidusskolu. Mācību iestādes direktors Uldis Jansons iepazīstināja ar skolu un atbildēja uz viesu daudzajiem jautājumiem par izglītības programmu, mācību darba organizēšanu, skolēnu interešu nodarbībām. Skolēniem bija iespēja piedalīties mācību stundās. Tikmēr, klātesot Čerkasu un Valmieras novada pašvaldības vadības pārstāvjiem, tika parakstīts sadarbības līgums starp Čerkasu specializēto I-III pakāpes skolu Nr.33 un Valmieras Viestura vidusskolu. Noslēgumā viesi noskatījās skolas teātra iestudēto izrādi “Mamma Mia”.

Oksana Kovaļenko, Čerkasu specializētās I-III pakāpes skolas Nr.33 direktore: “Noslēgtais līgums oficiāli apstiprina abu skolu sadraudzību, kas sāka veidoties kopš Valmiera un Čerkasi kļuva par sadraudzības pilsētām. Mēs plānojam sadarboties izglītības, kultūras, sporta un citās jomās, kas ir daļa no izglītības sistēmas, apmainoties ar pieredzi starp abu skolu pedagogiem, izzinot mūsu valstu tradīcijas, vēsturi un kultūru. Nākotnē esam iecerējuši mūsu skolā atvērt teātra mākslas novirziena klasi, tādēļ mums ir ļoti svarīgi apgūt Valmieras Viestura vidusskolas bagātīgo pieredzi šajā jomā. Sadraudzības saišu veidošanās aktīvi iesaistīsies arī skolēni. Plānota abu skolu skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņa, kā arī kopīgu projektu īstenošana dažādās jomās. Pirmā aktivitāte sadarbības līguma ievaros norisināsies pavisam drīz, 29. martā, kad mūsu deju pedagogs organizēs tiešsaistē meistarklasi Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem, lai palīdzētu apgūt ukraiņu tautas deju. Savukārt mūsu skolēnu deju kolektīvs, kas ir daudzu starptautisku konkursu laureāts, ir gatavs apgūt kādu latviešu tradicionālo deju.”

Uldis Jansons, Valmieras Viestura vidusskolas direktors: “Esam priecīgi, ka pēc pirmās tikšanās ar ukraiņu draugiem pagājušā gada vasarā mūsu sadarbība turpinās un oficiāli ir apstiprināta ar līguma parakstīšanu. Kā jau mana kolēģe minēja, pirmais projekts jau pavisam drīz sāks īstenoties kultūras jomā. Taču mums padomā jau ir nākamais, ko iecerējušas realizēt abu skolu skolēnu pašpārvaldes. Arī šis būs tiešsaistes projekts, kurā skolēni ar “Google Ielas attēls” rīka palīdzību, risinot dažādus uzdevumus, iepazīstinās cits citu ar savu pilsētu.”

Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Attīstības pārvaldes vadītāja: “Pašlaik ukraiņiem ir ļoti svarīgs militārais atbalsts un humānā palīdzība. Taču ne mazāk svarīgs ir emocionālais atbalsts un pieredze, ko varam sniegt, veidojot sadraudzības saites starp pašvaldībām un to iedzīvotājiem. Esam gandarīti, ka pērn nodibinātās sadraudzības saites starp Valmieru un Čerkasiem attīstās un kļūst plašākas. Abu skolu sadarbības līgums palīdzēs attīstīt sadarbību starp skolēniem un pedagogiem, kas ir būtisks ieguldījums jauniešu izglītībā, dzīves pieredzē un redzesloka paplašināšanā. Jebkura pieredzes apmaiņa ir vērtīga abām pusēm. Tiecoties uz ātrāku integrāciju Eiropas Savienībā – brīvo un demokrātisko valstu saimē, ukraiņiem ir ļoti svarīgi apgūt Latvijas pieredzi, taču šī sadarbība arī mums ļauj paskatīties uz dažādiem jautājumiem no cita skatupunkta. Piemēram, ļoti vērtīga ir Čerkasu pieredze, kā tiek organizēts skolēnu pašpārvalžu darbs un kā iedzīvotāji kopumā iesaistās lēmumu pieņemšanā pašvaldībā.”

Vizītes programma ir piesātināta un daudzveidīga, lai viesiem sniegtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par Valmieru, Valmieras novadu un Latviju. Čerkasu delegācijas apmeklēja Valmieras muzeju, devās ekskursijā uz Rīgu, savukārt vizītes pēdējā dienā ukraiņu jaunieši uzstājās ar savas pilsētas prezentāciju Valmieras novada pašvaldībā, Čerkasu pilsētas pašvaldības Izglītības un humanitārās politikas departamenta pārstāves tikās ar kolēģiem Valmieras novada Izglītības pārvaldē un Sporta pārvaldē, tikmēr jaunieši piedalījās radošajās darbnīcās Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”. Noslēgumā plānots sadraudzības treniņš futbolā un Laikmetīgās mākslas telpas apmeklējums “Kurtuve”.

Jāpiebilst, ka sportistēm bija paredzēta īpaša programma – ekskursija Valmieras Olimpiskajā centrā, kā arī futbola, basketbola, tenisa, golfa, florbola un slidošanas treniņi.