Valmierā tiksies Vidzemes reģiona sociālo dienestu un NVO speciālisti

13. oktobrī Valmierā, koncertzālē “Valmiera” notiks Labklājības ministrijas organizētā metodiski informatīvā sanāksme Vidzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu un nevalstisko organizāciju speciālistiem.

Arvien lielāks iedzīvotajiem nodrošināmo pakalpojumu apjoms Latvijas pašvaldībās tiek nodrošināts ar nevalstisko organizāciju – sociālo pakalpojumu sniedzēju starpniecību, sociālajam dienestam, turpinot pildīt gadījuma vadītāja funkcijas, kas nozīmē iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, atbalsta plānošanu un procesa novērtēšanu. Palielinās arī to pašvaldību skaits, kas izveido veiksmīgu sadarbību ar labdarības organizācijām un to, kas jaunu pakalpojumu plānošanā balstās uz nevalstiskā sektora partneru datiem un analīzi. Šāda sadarbība nereti nozīmē elastīgāku un savlaicīgāku pieeju, jo sociālo dienestu, kā pašvaldības iestāžu darbībai mēdz būt striktas robežas, kas liedz nekavējošu iesaisti un darba uzsākšanu, kā arī ierobežo tūlītēji pieejamos resursus. Labā prakse liecina, ka izveidojot veiksmīgu un savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību, grūti risināmo situāciju īpatsvars ievērojami samazinās.

Kādas dažādu sociālo funkciju nodrošināšanai atbalstošas nevalstiskās organizācijas darbojas Latvijas pašvaldībās un reģionos? Vai tās no sociālo dienestu puses ir apzinātas, un, vai abu pušu izpratne par iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu saskan? Kā sadarbību ar sociālo dienestu redz nevalstisko organizāciju pārstāvji?

Par šiem un citiem jautājumiem tiks diskutēts Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētajās ikgadējās metodiski informatīvās sanāksmēs Latvijas reģionos. Šī gada sanāksmes ir turpinājums iepriekšējos gados veidotājām sarunām par sadarbības un informācijas aprites procesu pilnveidi starp sociālajiem dienestiem un to tuvākajiem sadarbības partneriem. Sanāksmēs piedalīsies pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un sociālie darbinieki, citi sociālās jomas profesionāļi un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Sanāksmju dalībnieki tiks iepazīstināti ar Labklājības ministrijas aktualitātēm, jaunumiem projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātēs, kā arī ar veiksmīgas sadarbības pieredzes stāstiem dažādos Latvijas reģionos. Tiks piedāvāta iespēja piedalīties radošā kopā strādāšanā, meklējot saskares punktus nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu sadarbībā un komunikācijā, lai stiprinātu vienotu izpratni par labklājību vietējā kopienā.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrija.