Valmierā skolēniem attālināti pieejamas arī karjeras konsultācijas

Strauji tuvojas noslēgumam mācību gads, un izlaiduma klašu skolēnus sagaida viena no svarīgākajām izvēlēm dzīvē – lēmums par nākotnes profesiju un nākamo mācību iestādi. Vai turpināt mācības vidusskolā vai kādā no profesionālās izglītības iestādēm? Kurā no Latvijas vai visas pasaules augstskolām studēt un par ko kļūt?

Karjeras konsultācijas – atbalsts izvēles izdarīšanai

Karjeras ceļa izvēlē liels atbalsts ir karjeras konsultācijas. Valmierā konsultācijas nodrošina piesaistīts profesionāls karjeras konsultants, kā arī zinoši skolu pedagogi karjeras konsultanti. Šo speciālistu uzdevums ir palīdzēt skolēnam ieraudzīt viņa stiprās puses un iespējas nākotnē, nospraust mērķus un noteikt uzdevumus, kas ir svarīgi mērķu sasniegšanai. Karjeras konsultants uzmundrina, atbalsta un motivē jaunieti ieraudzīt sevī potenciālu, lai mērķtiecīgi dotos pretī profesionālajai karjerai.

“Karjeras konsultācija nav tikai atbalsts skolēnam nākotnes profesijas izvēlē. Tas ir arī rīks viņa personības izzināšanā, īpaši tiem skolēniem, kuri ir sevis meklējumos un kuriem ir daudz neatbildētu jautājumu par sevi. Tā ir mērķtiecīgi virzīta saruna, kurā soli pa solim karjeras konsultants palīdz skolēnam saprast, ar ko dzīvē viņš vislabāk varētu nodarboties. Skolēnam piemērotākās izvēles tiek noteiktas, balstoties uz pašizpēti, apzinoties savas stiprās puses un rakstura īpašības, kā arī analizējot iepriekšējo dzīves pieredzi un intereses,” pieredzē dalās Valmieras 2. vidusskolas pedagoģe karjeras konsultante Lolita Eklone.

Valmiera nodrošina karjeras konsultācijas attālināti

Ārkārtas situācijas ierobežojumi un distancēšanās nosacījumi ieviesa savas korekcijas arī karjeras konsultāciju jomā. Darbam jaunajos apstākļos bija jāpielāgojas ne tikai mācību priekšmetu skolotājiem, bet arī speciālistiem, kuri nodrošina karjeras konsultācijas. Valmieras pilsētas prioritāte ir turpināt nodrošināt karjeras konsultāciju pakalpojumus, īpaši 9. un 12. klašu skolēniem, tāpēc tika atrastas jaunas iespējas, metodes un tehnoloģiskie risinājumi.

Inovatīvu risinājumu un metožu testēšana un izmantošana, kā arī jaunu digitālu prasmju apgūšana izglītības procesā ikdienā ir arī viens no uzdevumiem projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, kuru realizē Valmieras pilsētas pašvaldība kopā ar vēl deviņiem partneriem. Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru, atrada risinājumu, lai karjeras konsultācijas skolēniem Valmierā netiktu pārtrauktas. Turklāt attālinātās karjeras konsultācijas Valmierā būs pieejamas arī vasarā.

Jau gandrīz divus mēnešus Valmieras skolu audzēkņiem karjeras konsultācijas pieejamas attālināti. Konsultācijas nodrošina gan skolu pedagogi karjeras konsultanti, gan karjeras konsultante Jolanta Priede, kura dalās savos novērojumos par Valmieras jauniešu nākotnes cerībām un mērķiem: “Katram jaunietim ir savi sapņi, mērķi, un tie parasti ir augsti un cēli. Daļa no viņiem nākotni saista ar ārvalstīm, bet lielākā daļa sevi redz Latvijā vai Valmierā. Neesmu pamanījusi jauniešos satraukumu par to, ka Latvijas ekonomikā viņi neatrastu savu vietu. Turklāt liela daļa jauniešu sapņo Latvijā vai Valmierā uzsākt savu uzņēmējdarbību – tātad kļūt par nākamajiem darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. Tas, vai jaunieši piepildīs savas ieceres, ir atkarīgs no daudz un dažādiem faktoriem. Uzskatu, ka ideālā gadījumā katram no viņiem būtu nepieciešams mentors, personības izaugsmes treneris vai karjeras un biznesa konsultants, pie kura vērsties pēc padoma un palīdzības arī turpmāk.”

Savos iespaidos par karjeras konsultāciju dalās Valmieras 5. vidusskolas 12. klases skolēns Gustavs Māziņš: “Karjeras konsultāciju vēlējos iziet pie neatkarīga konsultanta, kurš mani nepazīst un kuram nav priekšstata par mani, manām spējām un interesēm. Man bija svarīgi iegūt neatkarīgu viedokli. Šī pieredze bija ļoti vērtīga un interesanta. Esmu pārsteigts par rezultātu un pozitīvo iznākumu. Tas vairoja manī vēl lielāku ticību savām spējām un pārliecību tam, ka esmu uz pareizā ceļa. Pēc konsultācijas man radās jaunas idejas. Mani pārsteidza karjeras konsultanta profesionalitāte, bagātā pieredze un atraktīvā pieeja darbam. Konsultācijas laiks paskrēja nemanot. Saviem vienaudžiem iesaku izmantot iespēju un pieteikties konsultācijai, it īpaši, ja jaunietis svārstās un vēl nav skaidri izlēmis savas nākotnes karjeras ceļu. Pārliecinājos, ka tas nav tikai karjeras, bet arī psiholoģisks atbalsts, kas vairo ticību sev un savam spēkiem”.

Valmieras pedagogi karjeras konsultanti profesionāli pilnveidojas

Valmieras pilsētā regulāri notiek dažādi profesionālās pilnveides pasākumi pedagogiem karjeras konsultantiem. Viens no tādiem bija vebinārs “Karjeras konsultācijas anatomija – soli pa solim uz vislabāko rezultātu”, ko organizēja Valmieras Attīstības aģentūra. Vebināru vadīja eksperte, karjeras konsultante Jolanta Priede. Vebināra uzdevums bija sniegt praktiskus padomus, atziņas un zināšanas par pareizi vadītām un efektīvām karjeras konsultācijām. Vebinārs iedrošināja un iedvesmoja Valmieras pedagogus karjeras konsultantus ārkārtas apstākļos nodrošināt attālinātās konsultācijas skolēniem. 

“Vebinārs bija ļoti vērtīgs, noderīgs un iedvesmojošs, īpaši laikā, kad mācības notiek attālināti un kad jāsaprot, kādu lomu un pienesumu skolēniem šajā laikā var dot karjeras konsultants. Jolantas Priedes padomi, kā veiksmīgāk vadīt individuālo karjeras konsultāciju, ir patiesi noderīgi, jo pati sertifikātu par iespēju vadīt karjeras konsultācijas ieguvu tikai pagājušajā gadā. Īsi, koncentrēti, praktiski, pārdomāti un “saliekot visu pa plauktiņiem” – tā es raksturotu vebināra norisi. Protams, mani iedvesmoja arī Jolantas personība un bagātīgā pieredze, vadot un konsultējot cilvēkus,” savu vērtējumu sniedz Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante Lauma Lāce.

Apmācības atzinīgi vērtē arī Valmieras 2. vidusskolas pedagoģe karjeras konsultante Lolita Eklone: “Vebinārā pieredzējusī eksperte un praktiķe dalījās ar saviem visbiežāk izmantotajiem darba rīkiem un metodēm karjeras konsultāciju organizēšanā – sākot ar uzticēšanās iegūšanas, efektīvas komunikācijas un empātiskajām pieejām līdz pat profesionālas klasiskās konsultācijas struktūras tiešiem demonstrējumiem. Video seminārā ieguvu atziņu, ka jebkuras zināšanas, ko mēs uzkrājam, jāpielieto savā dzīvē un profesionālā darbībā. Tas jādara, droši mēģinot un atrodot savu individuālo karjeras konsultēšanas stilu.”

Lolitu Ekloni papildina Valmieras Sākumskolas pedagoģe karjeras konsultante Jana Štrāle: “Katra uzkrātā pieredze ir unikāla, lai kādu mazāku vai lielāku darbu esam darījuši. Tā ir mūsu pieredze. Vebinārs bija unikāla iespēja redzēt, kā konsultācija organizēt attālināti, un gūt jaunas idejas materiālu un metožu bāzes papildināšanai. Esmu pateicīga par Jolantas sniegtajām zināšanām, kas ir kā viens mazs puzles gabaliņš, kas noderēs, liekot lielo dzīves puzli!”

Karjeras konsultantes Jolantas Priedes attālinātās konsultācijas Valmieras skolēniem, kā arī apmācību seminārs Valmieras pedagogiem karjeras konsultantiem tiek nodrošināts projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Nr. UIA 03-250, NextGen Microcities). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Valmieras pedagogu karjeras konsultantu attālinātās konsultācijas Valmieras skolēniem tiek nodrošinātas projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, un to finansē Eiropas Sociālais fonds.

Vairāk informācijas:
Inna Purmale
Karjeras un izglītības projektu vadītāja
Valmieras Attīstības aģentūra         
+371 29459332

Inga Savicka
Speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Valmieras pilsētas pašvaldība