Valmierā pirmo reizi uzņēmēji un eksperti pulcēsies konferencē “BIOEKONOMIKA, LATVIJĀ: CILVĒKS, SADARBĪBA, ILGTSPĒJA”

Konference “BIOEKONOMIKA, LATVIJĀ: CILVĒKS, SADARBĪBA, ILGTSPĒJA” 16. maijā 10.00-16.00

Lai rosinātu kvalitatīvu diskusiju un sagatavotu priekšlikumus, kas var sekmēt tautsaimniecības attīstību, ceturtdien, 16. maijā, Valmierā asociācija “Latvijas Koks” (“Latvijas Koks”) pirmo reizi organizēs nacionālas nozīmes konferenci “BIOEKONOMIKA, LATVIJĀ: CILVĒKS, SADARBĪBA, ILGTSPĒJA”, pulcējot vienkopus dažādu ražošanas uzņēmumu pārstāvjus, tautsaimniecības ekspertus, kā arī publiskā sektora un izglītības iestāžu pārstāvjus.

“Asociācijas vīzija ir pakāpeniski apvienot Latvijas meža un saistīto nozaru lielākos uzņēmumus, profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas, ar mērķi veidot sinerģiju starp izglītību, ražošanu un zinātni. Asociācija aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes pilnveidē, mūžizglītības attīstībā, kā arī cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā ar ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu saistītās nozarēs. Mēs ik dienu esam “vienā asinsritē” ar notiekošo. Konference, kas šogad pirmo reizi pulcēs tik plašu dalībnieku loku, ir mūsu ieguldījums Latvijas tautsaimniecības izaugsmē būtisku jautājumu aktualizācijā. Esam pārliecināti – attīstība un jaunrade ir daudzpusēju sarunu un kopīga dialoga rezultāts. Tāpēc plānojam konferenci veidot kā ikgadēju tradīciju.”

Sigita Alksne, “Latvijas Koks” valdes locekle

Konferences saturu veidos trīs tematiskie bloki: CILVĒKS, SADARBĪBA, ILGTSPĒJA, kas atbilst šā brīža aktualitātēm tautsaimniecībā,. t.sk. meža un saistītajās nozarēs.

Pasākumu atklās “Latvijas Koks” valdes locekle Sigita Alksne, Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone, kā arī Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Pirmajā tematiskajā blokā CILVĒKS uzstāsies SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs un Vidzemes Augstskolas emeritus profesors Juris Binde, Ekonomikas ministrijas Cilvēkkapitāla attīstības departamenta direktore Indra Leonova, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite.

Savukārt tematiskajā daļā SADARBĪBA klātesošos uzrunās Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, bet par Latvijas bioekoniomikas attīstību pēdējā simtgadē runās Vidzemes Augstskolas padomes loceklis, vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš.

Turpmākajā konferenes gaitā konferences dalībnieki darbosies paralēlajās sesijās, kur tiks meklēti risinājumi aktuālajās tēmās:
CILVĒKKAPITĀLA sesiju vadīs Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un zinātņu prorektorts Artūrs Zeps, DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJAS sesiju veidos Aleksandrs Ļubinskis, Cēsu digitālā centra vadītājs, uzņēmējs, digitalizācijas eksperts, savukārt ILGTSPĒJAS sesiju vadīs Agnese Alksne-Bensone “CSR Latvia” valdes priekšsēdētāja.

Konferences noslēdzošā tematiskā daļa būs veltīta ILGTSPĒJAI, un tajā klātesošajiem būs iespēja uzzināt vairāk par meža un saistīto nozaru izaugsmi un globālo pārmaiņu ietekmi. Klātesošos uzrunās AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, kā arī uzņēmējs un kosmosa jomas popularizētājs Pauls Irbins.

Noslēdzot pasākumu, secinājumi, atziņas un ierosinājumi tiks apkopoti ekspertu diskusijā, ko vadīs biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklis Kristaps Ceplis.

Konferenci organizē asociācija “Latvijas Koks”, to atbalsta AS “Latvijas Finieris”, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kokrūpniecības federācija.

Konference norisināsies Valmierā, Cēsu ielā 4 (Vidzemes Augstskolas konferenču zālē) no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Informācija par ieejas kartēm:
https://ej.uz/16_05_24