Valmierā pirmie valsts programmā uzsāk zemas īres maksas dzīvojamo māju būvniecību

Valmieras pilsētā, lai sekmētu mājokļu pieejamību, uzsāks zemas īres maksas divu daudzdzīvokļu māju būvniecību. Šis jau ir otrais īres daudzīvokļu namu būvniecības projekts, kuru īsteno Valmieras novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Attīstoties uzņēmējdarbības videi, Valmierā nemainīgi saglabājas augsts pieprasījums pēc pieejama, kvalitatīva un energoefektīva dzīvojamā fonda. Piedāvājot īrei mūsdienīgus mājokļus par zemām īres cenām, pašvaldības mērķis ir paaugstināt pilsētas konkurētspēju kvalificēta darbaspēka piesaistē.

“Valmieras novadā veicinām ekonomisko izaugsmi, attīstot industriālās teritorijas. Tomēr jau šobrīd pilsētā trūkst dzīvojamās platības, lai aicinātu šeit dzīvot arvien jaunus iedzīvotājus un piesaistītu uzņēmējiem nepieciešamo darbaspēku. Šobrīd, kad būvniecības izmaksas ir augstas, valsts atbalsta programma ir izvērtēta kā labs risinājums, lai varētu piedāvāt komfortablu īres dzīvokli par pieņemamu īres maksu, kas būtu atbilstoša vidējam atalgojumam reģionā,”

vērtē Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Trešdien, 29. maijā, starp SIA “Valmieras Namsaimnieks” un SIA “MONUM” noslēgts līgums par divu jaunu īres namu būvniecību Valmierā. Jaunajā projektā uzbūvēs divas gandrīz nulles enerģijas piecu stāvu daudzdzīvokļu mājas ar 120 dzīvokļiem. Tās būvēs līdzās jau esošajiem īres namiem. Būvniecība uzsāksies jau tuvākajā laikā. Kopējās investīcijas projektam paredzētas 12 111 850 EUR apmērā.

“Ir aizvadīti seši gadi kopš uzsākām īrei piedāvāt dzīvokļus pirmajos īres namos. Pieprasījums pēc īrei pieejamām dzīvojamajām platībām ir saglabājies augsts, ņemot vērā to, ka privātajā sektorā ir aktivizējusies dzīvojamo māju būvniecība. Ar jauno projektu turpināsim iesākto, lai Valmierā būtu jaunas dzīvesvietas un lai pilsēta turpinātu augt un ekonomiski attīstīties,”

stāsta Andris Kabraks, SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs.

Izvērtējot līdzšinējo pieprasījumu pēc dzīvojamās platības īres namos, paredzēts, ka jaunajā projektā būs 52 divistabu (40,46-44,02 m2), 58 trīsistabu (54,52-61,67m2), 10 četristabu (72,75m2) dzīvokļi. Divi no tiem pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Katram dzīvoklim paredzēta viena slēgta velo novietne, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem paredzēts izbūvēt balkonu. Pie ēkām izveidos labiekārtotu teritoriju ar atpūtas zonām un ierīkos stāvlaukumu.

Jaunos īres namus būvēs valsts programmas mājokļu būvniecībai reģionos atbalsta ietvaros, kas tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzekļiem. Aprēķināts, ka Valmierā jaunajās dzīvojamās mājās īres maksa kopā ar pārvaldīšanas maksu, nekustamā īpašuma nodokli, apdrošināšanu un uzkrājumu būs ~6,00 EUR/m2 (var mainīties saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni). Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.459, izīrējot dzīvokļus, jāņem vērā vairāki nosacījumi, kuri ir labvēlīgāki potenciālajiem īrniekiem ar zemākiem mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Noteikti ienākumu “sliekšņi”, lai varētu pieteikties dzīvokļa īrei. Savukārt Valmieras novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 89 “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā”, kuros noteiktas prioritārās grupas īres tiesību piešķiršanai. Ar noteikumiem var iepazīties tiesību aktu vietnē likumi.lv. Reģistrēšanās īres rindai prognozējoši uzsāksies 2025. gada sākumā.

Foto no kreisās: Andris Kabraks, SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs, Modris Ozoliņš, SIA “MONUM” padomes priekšsēdētājs, Evita Domello, SIA “MONUM”  valdes locekle, Ilmārs Skādulis, SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis