Valmierā pārveido Rīgas ielas un Matīšu šosejas rotācijas apļa apstādījumus

Rīgas ielas un Matīšu šosejas automašīnu rotācijas aplis ir pirmais no septiņiem automašīnu rotācijas apļiem Valmierā, kurā atbilstoši SIA “ALPS ainavu darbnīca” izstrādātajai vienotajai Valmieras pilsētas ielu rotācijas apļu apstādījumu dizaina koncepcijai uzsākta apstādījumu pārveidošana.

Rīgas ielas un Matīšu šosejas krustojuma koncepcija balstās uz ainavas dažādību. Plānotajam apstādījumu kompozīcijas dizainam dots nosaukums PARKS. Apļa apstādījumu zonā tiks veidots reljefa pacēlums, piešķirot tam rombveida rakstu. Ņemot vērā blakus esošo Vienības laukumu, arī rotācijas apļa kompozicionālais virziens pavērsts uz parku.

Pilsētas apstākļiem piemērotie augu stādījumi plānoti tā, lai tie veidotu dekoratīvu ainavu iespēju robežās visos gadalaikos un būtu viegli kopjami. Tie projektēti zaļā un baltā tonalitātē, kas izvietoti rombveidā šahā. No zaļas tonalitātes apstādījumiem projektēti Parastā kadiķa (Juniperus communis ‘Repanda’) un Dammera klintenes (Cotoneaster dammeri) klājiens. Gar rotācijas apļa malām projektēta Šmita vērmele (Artemisia schmidtiana ‘Nana’).

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem Rīgas un Matīšu šosejas rotācijas apļa apstādījumu augu piegādi, apstādījumu ierīkošanu, to uzturēšanu un kopšanu nodrošina SIA “Valmieras namsaimnieks” par 28 629,77 EUR ar PVN. Galvenos darbus (reljefa izveidi, augsnes sagatavošanu un daļēji arī stādījumu ierīkošanu) paredzēts pabeigt šogad. Taču kompozīcijas pilnīga izveide, iestādot visus projektā paredzētos stādus, plānota nākamā gada pavasarī. Līgums paredz, ka SIA “Valmieras namsaimnieks” jauno apstādījumu kopšanu nodrošinās turpmākos divus gadus.

SIA “ALPS ainavu darbnīca” ielu rotācijas apļu apstādījumu dizaina koncepcija paredz stilistiski vienotu visu Valmierā esošo ielu rotācijas apļu apstādījumu dizaina konceptu. Tās vadmotīvs veidots atbilstoši pilsētas zīmola “Dzīvojam zaļi!” aicinājumam. Tas uzsver pilsētas dabas un ainavas daudzveidību un tiecas uz biofīliskas pilsētvides izveidi. Katram pilsētas rotācijas aplim piešķirts atšķirīgs nākotnes kompozicionālais virziens, uzsverot atšķirīgus pilsētas ainavas elementus: mežu, parku, centru, krastmalu, kalnu, lauku un dārzu.

FOTOGALERIJA: KONCEPCIJĀ PAREDZĒTO ROTĀCIJAS APĻU APSTĀDĪJUMU VIZUALIZĀCIJAS

Rīgas ielas un Matīšu šosejas rotācijas apļa pārveidoto apstādījumu vizualizācija
Rīgas ielas un Matīšu šosejas rotācijas aplis 2021.gada vasarā