Valmiera pārņem Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošās pilsētas statusu

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) šodien pulcēja valstspilsētu domju priekšsēdētājus uz LLPA biedru kopsapulci, kas norisinājās Valmierā, jo Valmiera rotācijās kārtā pārņem LLPA prezidējošās pilsētas statusu.

Valmiera kā viena no Latvijas 10 valstspilsētām pārņem prezidējošās pilsētas pienākumus no 2023. gada augusta līdz 2024. gada jūlijam. Iepriekšējā prezidējošā valstspilsēta bija Rēzekne.

Attiecīgajā prezidēšanas termiņā par LLPA prezidentu kļūst attiecīgā LLPA biedra pašvaldības domes priekšsēdētājs, Valmierā Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Katrai valstspilsētai šāda iespēja ir reizi 10 gados. Kopsapulcē Valmierā ieradās 8 Latvijas valstspilsētu domes priekšsēdētāji: Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Jūrmalas valstspilsētas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un divu valstspilsētu domes priekšsēdētāju vietnieki – Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Blumbergs. Kopsapulcē piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis un LLPA izpilddirektors Normunds Audzišs.

Prezidējošās pilsētas prezidentūras maiņa notiek reizi gadā rotācijas kārtībā, un saņemot prezidējošās pilsētas pilnvaras, Jānis Baiks sacīja: “Paldies par šo pagodinājumu Valmierai būt par prezidējošo pilsētu. Viennozīmīgi Latvijas Lielo pilsētu asociācija ir laba platforma, kur valstspilsētām aizstāvēt savas intereses. Viens gads ir pietiekoši, lai virzītu Latvijas Lielo pilsētu asociācijas noteiktās aktivitātes prioritārajās jomās. Lielās pilsētas ir dzinējspēks Latvijas attīstībai – attīstoties pilsētām attīstās arī reģioni”.

Normunds Audzišs, LLPA izpilddirektors ir pārliecināts: “LLPA iepriekšējais prezidentūras gads ir bijis saspringta darba un pārmaiņu pilns, kura laikā esam piedzīvojuši vairāku atbildīgo ministru maiņu, kas nereti apgrūtināja darbu plānošanas procesu. Taču LLPA aktīvi iesaistījusies pilsētām aktuālu jautājumu risināšanā valstiskā līmenī. Esam līdzvērtīgi diskutējuši ar visām iesaistītajām pusēm un atbildīgajām ministrijām un ir gandarījums, ka LLPA viedoklis tiek ņemts vērā. LLPA jau šobrīd ir pilnvērtīgs sadarbības partneris, kura viedoklī ieklausās un ņem vērā. Taču līdz ar jaunās valstspilsētu attīstības stratēģijas ieviešanu tiks veicināta pilsētu ilgtspēja, integrēta attīstība, starptautiskā konkurētspēja un stiprināta pilsētu sadarbība, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības”.

Biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” darbības mērķi ir veicināt valstspilsētu un to vietējo pašvaldību sadarbību dažādās jomās – pilsētu attīstībā, pašvaldību finanšu resursu piesaistē, kā arī uzņēmējdarbībā. Biedrība dibināta 2001. gadā un savas pastāvēšanas laikā ir izveidojusi ciešāku sadarbību starp desmit Latvijas valstspilsētām ne tikai ekonomisko un saimniecisko sakaru jomā, bet arī kultūras jomā.

Valmiera iepriekšējo reizi prezidējošā pašvaldība bija periodā no 01.07.2011. līdz 30.06.2012. un LLPA prezidents – toreizējās Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis.

Foto galerija