Valmierā notiks veselības veicināšanas pasākumi

Valmieras pilsētas pašvaldība 21. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” īstenošanu.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” mērķis ir uzlabot pieejamību Valmieras pilsētas veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem no visas Latvijas.

Projektā plānoti pasākumi garīgās (psihiskās) veselības veicināšanas, atkarību mazināšanas, veselīga uztura, seksuāli, reproduktīvās veselības un fizisko aktivitāšu jomās, iesaistot Valmieras pilsētas iedzīvotājus un pilsētas viesus dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, motivējot dalībniekus mainīt savus dzīves paradumus.

2017.gadā Valmierā plānotas psihologa vadītas lekcijas jauniešiem “Esi saprātīgs un nosvērts”. Bērni un jaunieši tiks iesaistīti radošās darbnīcās “Vesels un radošs Valmierā”, paredzēts organizēt nometni “Labākai rītdienai” 13 līdz 16 gadu veciem jauniešiem, lai informētu par psihotropajām vielām, kas var izraisīt atkarību. Tāpat tiks rīkotas starptautiskas sporta spēles “Mēs varam”. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu atpūtu un radošu attīstību vasaras brīvlaikā, trūcīgiem un maznodrošinātiem bērniem tiks organizēta nometne.  Notiks arī lekcijas un sarunu cikls “Kā pasargāt sevi no atkarību izraisošām vielām”. Projektā plānota inventāra iegāde pirmsskolas izglītības iestādēm un 1.-7.klašu vingrošanas nodarbību norisei, veselības veicinošas vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, fizioterapeitu vadītas nodarbības senioriem, topošo vecāku skola, veselības parametru un paškontroles ierīču iegāde, ergoterapeitu apmeklējumi Valmieras uzņēmumos un iestādēs un interaktīva nodarbība “Veselīgs uzturs”. Savukārt 9. un 12.klašu skolēniem par veselībai nozīmīgiem produktiem paredzētas uztura speciālista lekcijas, kā arī plānots organizēt interaktīvu pasākumu “Vairāk uzturā izvēlamies augļus un dārzeņus” un sabiedrības veselības speciālista mācības skolēniem par dzimuma nobriešanu un personības attīstību. Veicinot veselīgu paradumu veidošanu ģimenē, Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” notiks informatīvi izklaidējošs pasākums ģimenēm ar bērniem.

Projekta laikā slimību profilakses aktivitātēs plānots iesaistīt 485 personas, bet veselības veicināšanas aktivitātēs – 1942 personas.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” kopējās izmaksas ir 257 094 EUR, tai skaitā ESF finansējums 218 491,65 EUR, valsts budžeta finansējums 38 557,35 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim.