Valmierā notiks Latvijas Okupācijas muzeja organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pretošanās”

14. martā Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pretošanās”. Dalībai kursos pieteikušies vairāk nekā 40 skolotāji, muzeju darbinieki un citi interesenti no Valmieras, Cēsu, Smiltenes, Valkas, Limbažu, Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadiem.

Iepriekš šie kursi ir notikuši Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, un  to dalībnieki ir augstu novērtējuši kursu saturu un organizāciju.

Skolotāji saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības (4 stundas).

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem izprast pretošanās padomju okupācijas režīmam tematiku, šo jautājumu izpēti un aktualitāti mūsdienās. Kāpēc Latvija nepretojās 1939./ 1940. gadā, un ko mēs no tā esam mācījušies – par to stāstīs Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas nodaļas speciālists Kārlis Dambītis. Nacionālo partizānu cīņu nozīmi analizēs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Reinis Ratnieks. Ar solidaritātes kustību “Gaismas akcija” un tās darbību iepazīstinās Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas speciāliste Ineta Lansdovne un ar nevardarbīgās pretošanās liecībām Latvijas Okupācijas muzejā – nodaļas vadītāja Inguna Role.

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. “Līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma – pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšanu – veikšanu”.  Valsts pētījumu programmas projekts “Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas Nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā” (VPP-LETONIKA-2021/2-0003).