Valmierā notiks izglītojošs seminārs par egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riskiem

Egļu astoņzobu mizgrauzis

Sestdien, 14. maijā, no plkst. 11.00 Purva ielā 21, Valmierā notiks izglītojošs seminārs “Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi”, kas sastāvēs no teorētiskās un praktiskās daļas. Semināra praktiskā daļa norisināsies meža īpašumos Vaidavas pagastā.

Pieteikšanās dalībai seminārā, rakstot e-pastu uz vai zvanot pa tālr. 26108426.

Semināru organizē SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļvidzemes nodaļa.

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) uzskatāms par vienu no visbīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā. Mizgrauzis ir neliela 4–7 mm vabole, kas barojas un attīstās galvenokārt parastajās eglēs. Pašlaik pēc nodarītā kaitējuma apjomiem, mizgrauzis  ievērojami ir izplatījies visā Eiropā, sasniedzot pat epidēmijas apmērus.   

Šis bīstamais kaitēklis kokiem nodara neatgriezeniskus bojājumus, tas var invadēt ne tikai novājinātas egles un nemizotus kokmateriālus, bet labvēlīgos apstākļos var apdraudēt arī pilnīgi veselus kokus, radot meža īpašniekiem finansiālus zaudējumus.

Kaitēklis parasti savairojas vēja gāztās vai citādi novājinātās eglēs, nemizotos baļķos, kuru diametrs ir lielāks par 12 cm. Par mizgraužu uzbrukumu kokam liecina samērā reti, ap 1 mm lieli caurumi stumbrā – ieskrejas, un pie koka sakņu kakla sakrājušās svaigas nobiras jeb brūni mizas milti. Ir īpaši svarīgi laicīgi konstatēt egļu astoņzobu mizgrauža klātbūtni.

Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu riska samazināšanai meža īpašniekiem/ apsaimniekotājiem un lietotājiem jāveic svaigi vēja gāztās un lauztās egles koksnes izvākšana, lai mazinātu mizgraužu izplatīšanas risku un potenciālos zaudējumus. Valsts Meža dienests atgādina, ka līdz 1. aprīlim pilnībā jāpabeidz egļu audžu izstrāde, un no meža jāizved visi skuju koku kokmateriāli. Šī prasība var neattiekties vien uz tām cirsmām, kurām vismaz 500 m attālumā neatrodas citas vidēja vecuma un pieaugušas egļu audzes.

Ņemot vērā egļu astoņzobu mizgrauža bioloģiju un novērojumus iepriekšējā mizgraužu savairošanās laikā, ja mežaudzē ir mizgraužu ligzda (vismaz 10 acīm redzami bojātas egles vienkopus), ligzdas tuvumā visas egles ir bojātas. Novērojumi rāda, ka vēl nenokaltušo egļu augtspēja salīdzinājumā ar stāvokli bojājuma konstatēšanas brīdī neuzlabojas, bet gan tās nokalst. Tas liecina par to, ka egles ir bijušas kaitēkļu invadētas, kaut arī ieskreju caurumiņi nav bijuši redzami.