Valmierā notiks dažādi veselības veicināšanas pasākumi

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” ietvaros 2018. gada pirmajā ceturksnī plānots realizēt vairākus sporta, aktīvās atpūtas un izglītības pasākumus dažādām vecuma grupām.

Garīgā (psihiskā) veselība

Pasākuma “Esi saprātīgs un nosvērts” laikā 8., 10. un 12. klašu skolēniem tiks organizētas psihologa vadītas lekcijas par garīgās veselības jautājumiem. Tajās tiks sniegta informācija, kā rīkoties, lai izvairītos no garīgām un psihiskām saslimšanām, tostarp depresijas, sevis nepieņemšanas, izdegšanas sindroma, pareizi, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem plānojot savu laiku. Tāpat jaunieši uzzinās, kad un kur meklēt palīdzību problēmu gadījumā.

Veselīgs uzturs

2018. gada pavasara brīvlaikā 30 bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm būs iespēja apmeklēt dienas nometni, kuras tēma būs veselīgs uzturs un garīgā (psihiskā) veselība. Ar dažādu sporta spēļu, viktorīnu, mākslas nodarbību un sacensību starpniecību bērni tiks iepazīstināti ar veselīga uztura un dzīvesveida priekšnoteikumiem, parādot veidus, kā, neieguldot lielus līdzekļus, sevi uzturēt sportiskā un labā formā.

Lai saglabātu bērnu un jauniešu veselību un mācītu jaunajai paaudzei veidot veselīga uztura ieradumus, paredzēts īstenot vēl divas projekta aktivitātes. Pirmā no tām – uztura speciālista lekcijas 9. un 12. klašu skolēniem, kuriem šajā gadā jākārto eksāmeni. Skolēni tiks iepazīstināti ar nozīmīgiem produktiem, kas palīdz koncentrēties, mazina stresu un uzlabo atmiņu. Savukārt 11.klašu skolēniem tiks organizētas nodarbības kopā ar šefpavāru, kurš mācīs jauniešiem gatavot ēdienus no Latvijas sezonālajiem dārzeņiem un augļiem, mudinot skolēnus uzturā vairāk lietot dārzeņus un augļus un dažādot to iekļaušanu ēdienkartē.

Atkarību mazināšana

Pavasara brīvlaikā 30 bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem būs iespēja apmeklēt dienas nometni “Labākai rītdienai”. Nometnē plānotas izzinošas nodarbības un radošas darbnīcas par atkarību mazināšanu, komandas saliedēšanas uzdevumi ar sporta aktivitātēm, kā arī tematiski dienas un vakara pasākumi par veselīgu dzīvesveidu. Iecerēts, ka jaunieši pēc nometnes kā vēstneši savas jauniegūtās zināšanas nodos citiem vienaudžiem, vienlaicīgi no psihotropo vielu lietošanas pasargājot arī citus jauniešus.

Seksuālā, reproduktīvā veselība

Pavasarī tiks īstenota arī reproduktīvās veselības aktivitāte 6. un 7. klašu skolēniem. Tikšanās laikā ar jauniešiem tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar dzimumnobriešanu un personības attīstību, lai pusaudži apzinātos vecumposma īpatnības pubertātes laikā un spētu attiecības veidot veiksmīgi. Tāpat tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar personīgās higiēnas ievērošanu.

Sports

Sākot ar 2018. gada janvārī, 4. klašu skolēniem vienu reizi nedēļā ir iespēja apgūt un attīstīt slidotprasmi, piedaloties slidošanas nodarbībās Vidzemes Olimpiskajā centrā.

Tāpat 2018. gadā turpināsies aizsāktās vingrošanas nodarbības senioriem, kuri vecāki par 54 gadiem, kā arī vingrošanas un teorētiskās nodarbības topošajām māmiņām.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” kopējās izmaksas ir 257049 EUR, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 218491,65 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību Valmieras pilsētas veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.