Valmierā Lucas skvērā Meža dienās iestādītas septiņas asās egles

Meža dienu pasākums Valmierā notika ar moto “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”. Šogad Meža dienās ikviens bija aicināts pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai pilsētvidē, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, kā arī palīdzēt risināt zaļo zonu labiekārtošanu.

8. oktobrī Valmieras Meža dienās Lucas skvērā tika iestādīti septiņi aso egļu Picea pungens šķirnes Hoopsii stādi. Šajā zaļajā zonā Valmierā dominē vietējā koku suga – parastā liepa, savukārt no introducētajām koku sugām – asā egle un platlapu liepa. Dendroloģiski visvērtīgākie stādījumi ir Alegānu jeb dzeltenie bērzi (Betula aleghaiensis). Šie koki veido parka dendroloģisko un struktūras pamatu. Kopumā skvērs ir Latvijā nozīmīga dzelteno bērzu atradne. Taču asās egles stādījumi to sliktā stāvokļa dēļ Lucas skvērā ir krietni samazinājušies, tāpēc bija nepieciešama to atjaunošana. 

Turpinot sabiedrības iesaistes tradīciju, skvērs kā Meža dienu teritorija tika izvēlēts arī 2017. gadā. Iesaistot Valmieras 5.vidusskolas pirmo klašu skolēnus kopā ar vecākiem, 2017. gadā skvērā tika iestādīti 66 dekoratīvo krūmu stādi. Šogad atbalstu Meža dienu norisē sniedza Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.e klases skolēni, kuri skolas Labo darbu nedēļas laikā vēlējas izdarīt labu darbu savai pilsētai. Pēc eglīšu iestādīšanas jaunieši sprieda, ka aptuveni pēc 10 gadiem kociņi jau būs paaugušies krietni virs viņu augumiem.

SIA “Valmieras namsaimnieks”  apzaļumošanas darbu vadītāja Dzintra Miķelsone atklāja, ka šodien iestādīto eglīšu stādi atvesti no Blīdenes stādaudzētavas. Sadarbību ar stādaudzētavu notiek arī, stādot dažādus kokus un krūmus citviet pilsētā. Apzaļumošanas darbu vadītāja nosaka, ka jācer, ka kādu dienu no šodien iestādītajām eglītēm kāda izaugs par mūsu pilsētas galveno egli un Ziemassvētku laikā to varēsim rotāt ar lampiņām.

Meža dienu laikā jaunieši piedalījās arī izglītojošā seminārā “Meži un mežsaimniecība Latvijā un Valmieras novadā”. Semināru vadīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovka, iepazīstinot jauniešus ar mežu apsaimniekošanas pamatprincipiem, ar mežu kā Latvijai un Valmieras novadam nozīmīgu tautsaimniecības nozari. Būtiski, ka arī Valmieras attīstībā būtiskas izmaiņas šogad ienes tieši no mežsaimniecības nozares nācis finansējums. Bijušajā Valmieras skeitparka teritorijā Rīgas ielā 43A top jaunais sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”. Parka, kas būs bērniem un ģimeņēm izzinoša sporta un atpūtas vieta, izveidei AS “Latvijas valsts meži” dāvināja 500 000 eiro.

Lucas skvērā veidoto dendroloģisko stādījumu kopējās izmaksas bija 850 eiro, no kurām 700 eiro bija Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā Meža dienas 2021 projekta “MEŽA DIENAS 2021 – pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana” finansējums.

Fotogalerija aplūkojama šeit.