Valmierā Latvijas Pašvaldību savienība diskusijai par starpnozaru un starporganizāciju sadarbību pulcē medicīnas ekspertus

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! 

Šodien, 30. jūnijā Valmierā tikās Latvijas Pašvaldību savienības un medicīnas jomas eksperti, lai seminārā diskutētu par veselības nozares kapitālsabiedrību sadarbību un attīstības iespējām.

Semināru atklāja Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, klātesošos iepazīstinot ar Valmieras novadu un tā attīstību, iespējām iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības virzieniem. Klātesošie piekrita Jāņa Baika teiktajam, ka ikviena pašvaldība cīnās par to, lai piesaistītu cilvēkus. Un cilvēki izvēlas dzīvot novados, kur ir pieejama izglītība un infrastruktūra, kur ir darbavietas, un kur ir veselības aprūpe, kas ir vieni no Valmieras novada attīstības prioritārajiem virzieniem.

Turpinot semināru, ar prezentāciju uzstājās Uģis Muskovs, SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs, kurš pastāstīja par Vidzemes slimnīcas izaicinājumiem gan Covid-19 pandēmijas apstākļos, gan šobrīd, kad valstī nav skaidrības par medicīnas sistēmas finansējumu. Neskatoties uz to, slimnīca strādā ar atzīnībām, par 2022. gadu saņemts Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) apbalvojums – “Labākais darba devējs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kategorijā 2022” un citas atzinības. Savukārt Edgars Grandāns,  SIA “Mazsalacas slimnīca” direktors dalījās pieredzē vadot Mazsalacas slimnīcu. Slimnīca sniedz dažādus pakalpojumus, tajā skaitā koncentrējas uz paliatīvo aprūpi, kas savulaik bija niša, kas nebija apgūta, un joprojām ir medicīnas pakalpojums, kas ir nepietiekams.

Laukos primārās aprūpes nodrošināšana ir viens no lielākajiem šī brīža izaicinājumiem  jaunu ģimenes ārstu piesaistes problēmu dēļ, taču bijušas arī citas krīzes slimnīcas pastāvēšanas laikā, atzīst Edgars Grandāns. Piemēram,  pāreja uz centralizētu medicīnas finansēšanu, slimnīcu reforma 2009. gadā, kā arī COVID-19 pandēmija, ar ko neskatoties uz mazo valsts finansējumu, izdevās veiksmīgi tikt galā pateicoties arī sadraudzības pilsētas Giterslo apriņķī Vācijā ziedojumiem.

Diskutējot par izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas apstākļos, pieredzē dalījās Guna Poikāne, ģimenes ārste, Valmieras novada pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos. Tā kā tas sākās neparedzami un strauji, ārste atzīst, ka tas bija sarežģīts process gan mediķiem, gan pacientiem, gan arī iestādēm un uzņēmējiem. Ja novadā visi strādāja kā vienota komanda, tad izaicinājumi bija valstiskā līmenī, gan ar dažādiem sistēmas darbības traucējumiem, gan individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu u.c.

Pašvaldībā COVID-19 krīzes laikā tika izveidotas krīzes vadības sanāksmes, kas notika reizi nedēļā, un tas bija ļoti labs mehānisms, kā risināt dažādas problēmsituācijas. Tieši tāpēc vakcinācijas aptvere Valmieras novadā bija viena no augstākajām valstī, pateicoties komandas darbam. Galvenās mācības – visi esam kolēģi un daudzas lietas bija jādara nekavējoties, kas civilās aizsardzības kontekstā ir būtiski arī pēc pandēmijas. Viņa uzsvēra pašvaldības struktūrvienību nozīmi  būtiska atbalsta sniegšanā mediķu darbā dažādu procesu, piemēram, masu vakcinācijas centra organizēšanā.

Seminārs “Pašvaldību sadarbība kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības jomā”  tiek īstenots Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” finansiālu atbalstu. Tā mērķis ir pašvaldību sadarbības optimizācija un labas pārvaldības principu veicināšana Latvijas pašvaldībās, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.