Valmiera izveidojusi Latvijai unikālu ĢIS rīku investīciju piesaistei

au pagājušā gada rudenī Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma 2019 laikā Valmiera starptautiskai auditorijai prezentēja pirmos rezultātus ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīka www.investinvalmiera.eu izveidē.

Interaktīvā datu bāze ne tikai sniedz iespēju aplūkot investīcijām pieejamās teritorijas un objektus pilsētā, bet arī ļauj tuvāk iepazīt Valmieras sniegtās iespējas uzņēmējiem un investoriem. Šāds rīks tiek aktīvi lietots ASV, Kanādā, Vācijā, Šveicē, Lielbritānijā un citur, bet Valmiera ir pirmā pilsēta, kas sadarbībā ar “Financial Times” to ieviesusi Latvijā.

Kopš rudens Valmieras industriālo teritoriju datu bāzi izstrādā un pilnveido Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un “Financial Times”. Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja Ilze Eglāja informē: “Šobrīd datu bāze ir pabeigta un pieejama. Tajā investori un uzņēmēji var atrast ne tikai pilsētā investīcijām pieejamās teritorijas un objektus, bet arī interesējošo informāciju, statistikas datus un faktus par Valmieru. Datu bāzi plānojam pastāvīgi papildināt ar objektiem. Ceram, ka ārkārtas situācija pasaulē norims un jau gada beigās kopā ar “Financial Times” varēsim realizēt globālu investīciju piesaistes kampaņu, informējot investorus par iespējām Valmierā. Ļoti ceram, ka šī iniciatīva un iespēja izmantot starptautiski zināmās kompānijas uzņēmēju datu bāzes un līdzšinējo pieredzi investoru piesaistē palīdzēs uz Valmiera atvest vairākus ārvalstu investorus un ka kāds no viņiem Valmieru izvēlēsies kā vietu, kur attīstīt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas.”

Interaktīvā Valmieras industriālo teritoriju datu bāze tiek veidota un finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250) ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Vairāk informācijas:
Māra Rudīte
Valmieras Attīstības aģentūra
E-pasts:
Tālrunis: 26454562