Valmierā ierīkos optiskā interneta kabeļus Jāņparka, Burkānciema un Zvirgzdukalna apkaimēs

Burkānciema aero foto. foto: Aivis Stračinskis

Akciju sabiedrība „Balticom” Valmieras pilsētā plāno uzsākt optiskā tīkla infrastruktūras pilnveidi Jāņparka, Burkānciema un Zvirgzdukalna apkaimēs. Pašreiz tiek izstrādāts būvprojekts un jau šogad paredzēts uzsākt ar optiskā tīkla ierīkošanu saistītos būvniecības darbus.

Valmieras novada pašvaldībā skaidro, ka uzņēmums projektu Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 “Vidzemes reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība” īsteno ar Atveseļošanas fonda (AF) finansējumu platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībai. Tas nozīmē, ka pilsētās tiek veidoti pieslēgumi optiskajam tīklam līdz gala lietotājiem privātmāju rajonos, lai uzlabotu elektronisko sakaru tīklu pieejamību. Projektā sasniedzamie rezultāti paredz arī mājsaimniecību skaitu, kuriem jānodrošina piekļuves punkts optiskajam internetam. Lai sasniegtu mērķi ierīkot kopumā 1240 piekļuves punktus (šogad 100), uzņēmums veicina mājsaimniecību ieinteresētību izmantot optiskā interneta priekšrocības.

Daļa iedzīvotāju iepriekšminētajās apkaimēs Valmierā jau ir saņēmuši akciju sabiedrības „Balticom” vēstules, kurās aicina sazināties ar komersantu par plānotajiem būvdarbiem. Sazinoties ar uzņēmumu, aicinām izvērtēt optiskā interneta nepieciešamību Jūsu mājsaimniecībā.

Optiskā interneta kabeļa ierīkošanu veiks ielu sarkano līniju robežās, kas paredzētas inženiertehniskai apgādei un tajās ir atļauts izbūvēt arī jaunus inžerniertīklus. Šajā gadījumā zemē ierīkos optiskā tīkla kabeli.

Savukārt gadījumā, ja mājsaimniecība piekrīt ierīkot arī piekļuves punktu īpašumam, izveidos atzaru/pievadu pie īpašuma robežas (līdz zemes gabala robežai). Dabā tā būs zemē ierīkota kabeļu kanalizācijas caurule ar tapu. Iespēja tiek nodrošināta bez maksas, bet būvdarbiem nepieciešams zemes īpašnieka saskaņojums.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem:

  • ir tiesības atteikties no iespējas ierīkot piekļuves punktu, tādā gadījumā tas tiks izveidots ārpus īpašuma robežām, ar iespēju to izmantot jebkurā citā laikā;
  • ja piekrīt izveidot piekļuves punktu, tad nav noteikts, ka ir jāizvēlas optiskā interneta maksas pakalpojums no AS „Balticom”;
  • var brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņemšanas laiku. Izvēloties AS “Balticom” pakalpojumu laika posmā no 20.06.2024. līdz 30.04.2026., tas tiks nodrošināts viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;
  • AS „Balticom” izveidotā optiskā tīkla infrastruktūra būs pieejama ar vairumtirdzniecības nosacījumiem arī citiem operatoriem;
  • projektā paredzētā piekļuves punkta ierīkošana līdz mājsaimniecības zemes robežai ir bez maksas.

Lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, aicinām sazināties ar AS „Balticom” pa tālr. 29333333.

Foto: Aivis Stračinskis