Valmierā ielām ar ietvēm piegulošās teritorijas uzturēs uzkopšanas uzņēmumi

Valmierā ielām, kam ierīkotas gājēju ietves, piegulošo teritoriju  uzkopšanu nodrošina ielu uzturētājs. Tas nozīmē, ka ielu uzturētājs atbilstoši sava līguma noteikumiem nodrošina gan zāles pļaušanu, gan atkritumu savākšanu, gan rudenī arī koku lapu savākšanu. Tādēļ zemes gabalu īpašniekiem, kuru mājsaimniecības atrodas pie ielām ar ierīkotu gājēju ietvi, rudens lapu savākšana šoruden īpašumam piegulošajā teritorijā nebūs jāveic.

Šāds lēmums pieņemts, lai, cik iespējams, atvieglotu savrupmājās dzīvojošo valmieriešu ikdienu, noņemot rūpes par ārpus viņu īpašuma esošās piegulošās teritorijas uzkopšanu. Pagaidām šāda iespēja gan tiek nodrošināta tikai tiem savrupmājās dzīvojošajiem valmieriešiem, kuru īpašums atrodas pie ielām ar gājēju ietvi. Tas saistīts ar to, ka ielu uzturēšana pilsētā tiek nodrošināta mehanizēti, gājēju ietves uzkopjot ar atšķirīgu tehniku, papildu tam pieļaujot arī mehanizētu rudens lapu savākšanu.

Izmaiņas ielām piegulošo teritoriju uzkopšanā ietekmēs arī pašvaldības finansēto rudens lapu akcijas šī gada norisi. Bezmaksas rudens lapu izvešana tiks nodrošināta tikai no tām mājsaimniecībām, kuru īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas vērtīgie koki ar lielu un grūti kompostējamu lapu apjomu visā Burkānciemā, kā arī Zvirgzdukalnā, Jāņparkā, Pārgaujā un pilsētas centrā pie ielām, kam nav ierīkotas gājēju ietves.

Neskatoties uz to, ka adrešu skaits ir samazināts, pašvaldība arī šogad organizēs rudens lapu akciju ar iespēju rudens lapas bez maksas nodot  SIA “ZAAO” EKO laukumā. Tādējādi arī tās mājsaimniecības, kam šogad vairs netiks nodrošināta bezmaksas lapu izvešana, rudens lapas varēs bez maksas nodot EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 Valmierā rudens lapu akcijas laikā.

Par rudens lapu akcijas norisi Valmierā aicinām sekot līdzi informācijai Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv