Valmierā CNC prasmes apgūst horvāti

Mehānikas un satiksmes skolas “Strojarska i prometna škola” skolēni Valmieras tehnikumā

Jau otro gadu jaunieši no Horvātijas dodas uz Valmieru, lai Valmieras tehnikumā četru nedēļu garumā apgūtu praktiskās mācības programvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC) vadīšanā. Mehānikas un satiksmes skolas “Strojarska i prometna škola” skolēni augstu vērtē iegūtās izglītības kvalitāti. “Valmieras tehnikumā darbošanās ar CNC virpu un frēzi ļauj attīstīt prasmes, eksperimentēt un pārbaudīt savas idejas, tādējādi daudz vairāk iemācoties,” norāda apmācību dalībnieki.

Mācības tehnikumā notiek vairākos posmos. Sākotnēji jaunieši apguva teorētiskās zināšanas, dažādas datorprogrammas, kā, piemēram, FANUC, SOLIDWORKS u.c. Praktiskie darbi tika aizvadīti Valmieras tehnikuma metālapstrādes laboratorijā, strādājot ar dažādu veidu materiāliem –  polimēriem un metāliem. Kursa noslēgumā apmācību dalībnieki saņem Europass mobilitātes dokumentus, kas apliecina viņu iegūtās zināšanas un prasmes. 

Programmvadības metālapstrādes (CNC) darbgaldu iestatītājs veic CNC darbgaldu un tehnoloģisko līniju iestatīšanu, veido metāla un kompozītmateriālu detaļu apstrādes programmas, plāno un veic sagatavju, palīgierīču un instrumentu piesaistes darbus, uzrauga ražošanas iekārtu darba procesu, sniedz tehnisku atbalstu. Valmieras tehnikumā CNC prasmes var apgūt gan mācoties izglītības programmā pēc 9.klases, gan pieaugušo izglītības kursos. 

CNC apmācības horvātu skolēniem īstenotas Erasmus+ projekta “SIPS mobility 6” ietvaros. Projekta Nr. 2022-1-HR01-KA121-VET-000063062, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Kelpša-Čubrova, Valmieras tehnikums