Valmierā būs Pieaugušo izglītības resursu centrs

Valmierā būs Pieaugušo izglītības resursu centrs

Valmieras tehnikums šajā gadā stiprina savu darbību pieaugušo izglītības un mūžizglītības jomā, izveidojot Pieaugušo izglītības resursu centru. Tas būs atbalsta punkts ikvienam cilvēkam, kurš vēlēsies apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu.

“Periodiska mācīšanās visa mūža garumā ir nepieciešamība, ar ko mūsdienās saskarās gan darbinieki, gan darba devēji, gan cilvēki, kas dažādus apstākļu dēļ ir palikuši bez darba. Papildus profesionālajai izglītībai pēc 9. klases, mēs strādājam ar ļoti plašu auditoriju – piedāvājam profesionālās pilnveides kursus, bezdarbnieku apmācības ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, specializētas apmācības uzņēmumu darbiniekiem un daudz ko citu,” norāda Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša.

“Piemēram, iepriekš veiksmīga sadarbība Valmieras tehnikumam izveidojusies ar uzņēmumu AS “Valmieras stikla šķiedra”, kuram bija nepieciešamība apmācīt savus darbiniekus neformālās izglītības programmā “Pneimatikas pamati” (12 h),” stāsta Vineta Melngārša.

Pieaugušo izglītības resursu centrs īstenos dažādus maksas kursus, nozaru seminārus un apmācības ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu līdz pat 90 % apmērā. Tāpat tiks piedāvātas apmācību iespējas ārzemēs ar Erasmus+ programmas atbalstu, kas līdzfinansē ceļošanas, uzturēšanās un nakšņošanas izdevumus.

Resursu centrs piedāvās arī attālināto mācību iespējas. Projekta ENGINE ietvaros pašlaik notiek darbs pie e-vides apmācību platformas izveides, kurā teorētiskās apmācības angļu valodā apgūs sadarbības uzņēmumu darbinieki Itālijā un Somijā. Taču pamatā Valmieras tehnikuma īstenotie apmācību kursi būs latviešu valodā, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un cilvēku interesēm.

Valmieras tehnikums gada sākumā komplektē komandu Pieaugušo izglītības resursu centra darbības nodrošināšanai. Informāciju par aktuālajām vakancēm skatīt mājaslapā, sadaļā Vakances: https://valmierastehnikums.lv/lv/careers

Informāciju sagatavoja:
Agnese Kelpša-Čubrova, PIKC “Valmieras tehnikums”