Valmiera atzīmē 30 gadu sadraudzību ar Solnas pilsētu Zviedrijā

Atzīmējot Valmieras un Solnas (Zviedrija) 30 gadu sadraudzību, 19. un 20. oktobrī abu pilsētu pašvaldībām notika tiešsaistes tikšanās. Sol­na ir vie­na no senā­ka­jām Val­mie­ras sa­drau­dzī­bas pil­sē­tām, ar kuru sa­dar­bī­ba sā­kās 1991. ga­dā. Sadarbības iniciators bija toreizējais pilsētas vadītājs, ta­gad SIA “VTU Valmiera” val­des priekš­sē­dē­tājs Os­kars Spur­dziņš.

19. oktobrī attālinātā tikšanās  notika starp Valmieras un Solnas esošajiem un bijušajiem politiķiem, kuriem ir nozīmīga loma pilsētu sadarbības veidošanā un uzturēšanā. Valmieru pārstāvēja Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, kā arī bijušie Valmieras pilsētas mēri Oskars Spurdziņš un Māris Kučinskis. Solnu pārstāvēja Larss Ēriks Salminens (Lars-Erik Salminen), Solnas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, Arions Krisofiss (Arion Chryssafis), Solnas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo pakalpojumu jomā, starptautiskās komitejas priekšsēdētājs, Ēriks Meijers (Erik Meyer), bijušais priekšsēdētāja vietnieks, sadraudzības komitejas priekšsēdētājs un esošais starptautiskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Johans T. Šterndāls (Johan T. Sterndal), bijušais pilsētas biznesa attīstības vadītājs.

Solnas un Valmieras pārstāvji izteica gandarījumu par ilgo un produktīvo sadraudzību, kā arī dalījās atmiņās par sadraudzības laikā kopā piedzīvoto. Oskars Spurdziņš atsauca atmiņā Solnas pārstāvju vizīti ar mērķi parakstīt sadarbības līgumu Valmierā 1991. gada janvārī. Zviedru partneri bija šokēti, ka tikai nepilnas stundas lidojuma attālumā viņi ir nokļuvuši vienā no pasaules notikumu epicentriem – barikādēs. Iespējams, šī pieredze ļāva veidot daudz ciešāku un sirsnīgāku draudzību. Solna Valmierai ir bijis ļoti liels palīgs eiropeiskas vides veidošanā, padomdevējs un labās prakses paraugs sociālo jautājumu risināšanā, komunālo pakalpojumu sniegšanā un citās jomās, uzticams projektu partneris izglītības, sociālajā un administratīvā darba jomā.

Solna organizēja Valmieras dienas, Valmiera ielūdza Solnas pārstājus uz Valmieras forumu.

Tāpat abas pilsētas pastāstīja par savām šī brīža aktualitātēm. Valmiera pastāstīja par administratīvi teritoriālo reformu, tās izaicinājumiem un iespējām, kā arī par jau paveiktajiem un vēl plānotajiem darbiem pilsētas un novada attīstībā. Solna dalījās pieredzē par degradēto teritoriju attīstību, kā arī par imigrantu iekļaušanu vietējā sabiedrībā.

Solnas un Valmieras sadraudzības 30 gadu tikšanās otrajā dienā, 20. oktobrī, notika pieredzes apmaiņa pašvaldību speciālistiem pilsētplānošanas un izglītības jomās. Valmieras novada pašvaldības pilsētplānošanas un vides speciālisti pastāstīja par izaicinājumiem pilsētas centra pārveidošanā un autotransporta kustības mazināšanā tajā, kā arī iepazīstināja sadraudzības pilsētas kolēģus ar paveikto dzīvojamā fonda trūkuma mazināšanā, pastāstot par jau īstenoto daudzdzīvokļu īres namu projektu un nākotnes plāniem dzīvojamā  fonda attīstīšanā pilsētā un novadā. Solnas speciālisti pastāstīja par savu pieredzi autotransporta satiksmes mazināšanā pilsētā, pārveidojot infrastruktūru atbilstoši riteņbraucēju, kājāmgājēju un sabiedriskā transporta vajadzībām. Speciālisti secināja, ka izaicinājumi abām pilsētām ir diezgan līdzīgi, tādēļ pieredzes apmaiņa dažādu problēmu risināšanā ir ļoti vērtīga un ļauj paskatīties uz tām un iespējamajiem risinājumiem no cita skatupunkta.

Izglītības jomas speciālisti pastāstīja par Valmieras pozitīvo pieredzi karjeras izglītībā, piedāvājot jauniešiem iespēju vasarā gūt darba pieredzi pašvaldības iestādēs vai privātajos uzņēmumos, kā arī organizējot apmācību nometnes. Solnas ģimnāzijas pārstāvji pastāstīja par trīs gadu programmu uzņēmējdarbības apgūšanai skolā, par pieredzes apmaiņas braucieniem uz citām Eiropas Savienības valstīm pieredzes gūšanai uzņēmējdarbībā, kā arī par sadarbību ar Nīderlandes skolu, ar kuru tiek organizētas pieredzes apmaiņas nedēļas jauniešiem – darbs grupās biznesa idejas radīšanai un attīstīšanai. Solnas speciālisti dalījās pieredzē par pašvaldības izglītības iestāžu darbu un problēmu risinājumiem.

Speciālisti arī dalījās pieredzē par šobrīd aktuālo jautājumu – izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā un izaicinājumiem, jo bez obligātā satura apgūšanas skolai ir nozīmīga loma dažādu prasmju attīstībā, piemēram, sadarbība ar citiem, publiskā uzstāšanās, diskusijas.

Tiešsaistes noslēgumā Valmieras un Solnas pārstāvji vienojās par pieredžu un zināšanu apmaiņu klātienē, cik drīz vien tas būs iespējams.