Valmierā aizvadīts Ekoskolu Ziemas forums 2023

ekoskolu Ziemas forums2023

Valmierā aizvadīts astotais Ekoskolu Ziemas forums, nedēļas nogalē Valmieras 2. vidusskolā pulcējot vairāk kā 230 jauniešus un pedagogus no 76 Latvijas izglītības iestādēm.

Atklājot Forumu, iedvesmas vārdus un vēlējumus visiem dalībniekiem teica Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Agnese Dāvidsone, Vidzemes augstskolas rektore, Andrejs Gluhovs, Valmieras 2. vidusskolas direktors, arī šī pasākuma namatēvs, Santa Krastiņa, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra projektu vadītāja un Daniels Trukšāns, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs, foruma organizators.

Trīs intensīvi piepildītās dienās jaunieši un pedagogi piedalījās aizraujošās vides ekspertu lekcijās un darba grupās. Pedagogiem tika dots arī praktisks uzdevums – dodoties ekskursijā pa Valmieru, pamanīt un piefiksēt videi draudzīgas vai iedzīvotāju un viesu ērtībām uzlabojamas lietas pilsētā. Savukārt jauniešu saliedēšanās pasākums notika gana ekstrēmos apstākļos nakts trasē, kur ar sausām kājām uzdevumu paveica tikai komandas ar labāko spēju sadarboties.

Paralēli nodarbībām, visu trīs dienu garumā skolēni gatavoja risinājumus hakatona jeb ideju maratona uzdevumiem par mobilitāti pilsētvidē, ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un atkritumu apriti, lai foruma noslēgumā savas idejas un piedāvātos risinājumus prezentētu žūrijai. 12 komandu prezentēto ideju unikalitāti, atbilstību ilgtspējas nosacījumiem un potenciālu realizēt praktiskajā dzīvē vērtēja Vidzemes augstskolas, Valmieras novada pašvaldības, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvji. Starp jauniešu piedāvātajām idejām bija gan dažādu izglītojošu un interaktīvu lietotņu izveide, gan informatīvas kampaņas, gan arī praktiski risinājumi pilsētas ielu pārveidošanai, lai tās kļūtu draudzīgākas alternatīviem pārvietošanās veidiem.

Ekoskolu audzēkņiem un pedagogiem Forums ir ļoti gaidīts pasākums, tā ir ne tikai iespēja vienuviet satikt dažādu vides organizāciju pārstāvjus, piedalīties vērtīgās lekcijās un diskusijās, uzklausīt citu skolu pieredzes, tas ir pasākums, kur rodas jaunas, kopīgās vērtībās balstītas draudzības un sadarbības.

Ekoskolu Ziemas forumā 2023 par klimatu saudzējošu dzīvesveidu, pilsētplānošanu un mobilitāti, ekodizainu un aprites cikla domāšanu, par to vai un kā var glābt pasauli izvēloties ēdienu, kā būt videi draudzīgai mājsaimniecībai un citiem videi aktuāliem jautājumiem stāstīja dažādu vides biedrību pārstāvji un savas jomas speciālisti.

Prasmju darbnīcās dalībnieki varēja iepazīties ar kompostēšanas niansēm, salikt klimata rīcību puzli, iemēģināt savas prasmes un izveidot produktu prototipus kopā ar produktu dizaineri, trenēt savas publiskās uzstāšanās prasmes un īstenot citas aktivitātes.

Valmieras novadu Ekoskolu Ziemas forumā pārstāvēja 10 izglītības iestādes: Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras 2. vidusskola, Valmieras sākumskola, Ziemeļvidzemes pamatskola, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras tehnikums, PII “Krācītes”, PII “Vālodzīte”, Rūjienas PII “Vārpiņa” un privātā pamatskola “Valmieras Zaļā skola”.

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd piedalās vairāk nekā 190 izglītības iestādes, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, tehnikumi un augstskolas. Dalībskolās notiek regulārs darbs ar apkārtējās vides jautājumiem, meklējot videi draudzīgus risinājumus un iesaistot plašāku skolas un sabiedrības daļu. Ekoskolu programmā var darboties, arī nepretendējot uz Ekoskolas statusu, bet vienkārši piedaloties programmas vides izglītības aktivitātēs – akcijās, kampaņās, konkursos, apmācībās, pieredzes apmaiņās, forumos.

Foto galerija pieejama šeit.