Valmierā aizvadīta noslēdzošā pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem

Iedzīvotāju tikšanās Valmierā

28. februārī Valmieras Kultūras centrā aizvadīta Valmieras novada pašvaldības domes deputātu, pašvaldības struktūrvienību vadītāju tikšanās ar Valmieras iedzīvotājiem. Uz tikšanos bija ieradušies 28 iedzīvotāji. Pavisam februārī notika deviņas iedzīvotāju tikšanās visā novada teritorijā.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks Valmieras iedzīvotājus iepazīstināja ar 2023. gada pašvaldības budžeta izlietojumu dažādās jomās, kā arī skaidroja, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai neseko valsts finansējums – pirmsskolas izglītības iestāžu un pedagogu algu palielināšana, minimālās algas palielināšana, deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas turpināšana, ugunsdzēsības un civilā aizsardzība un citi, tāpēc līdzekļi jāatrod pašvaldības budžetā un nākas noteikt prioritārās jomas, kurām piešķirt finansējumu. Klātesošos iepazīstināja arī ar nozīmīgām aktualitātēm Valmieras novadā, kā arī pastāstīja par pagājušajā gadā Valmierā paveikto un šogad pilsētā plānotajiem darbiem, arī par dzīvojamā fonda attīstību – šogad tiks uzsākta divu jaunu daudzdzīvokļu īres namu celtniecība ar 120 dzīvokļiem, un Valmieras industriālā parka infrastruktūras veidošanu, kurai ir peisaistīts Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 20 miljonu EUR apmērā. 

Iedzīvotājus interesēja Andreja Upīša, Leona Paegles, Riharda Gredzena ielas nosaukuma maiņas process Valmierā. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka ir veikta visa nepieciešamā procedūra, noslēdzies publiskās apspriešanas process, ir ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi, šobrīd ielu nosaukumi tiek skaņoti ar Valsts valodas centru. Plānots, ka  jau nākamajā domes sēdē, kas norisināsies 28. martā, Valmieras novada pašvaldības domes deputāti lems par jaunajiem nosaukumiem. 

Valmierieši vēlējās noskaidrot, kādas ir Valmieras tirgus sakārtošanas iespējas. Valmieras tirgus pieder privātajam īpašniekam, sarunu ceļā ir panākta vienošanās, ka 2024. gadā Valmieras novada pašvaldība sakārtos gar tirgus teritoriju esošo Strauta ielu, bet privātais īpašnieks uzsāks tirgus teritorijas labiekārtošanas darbus, tajā skaitā tiks demontētas pāris sliktākā stāvoklī esošas būves un uzlabots laukuma segums. 

Saistībā ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā, aktuāls jautājums ir par civilo aizsardzību un gatavību dažādām krīzēm. Pašvaldības pārstāvji sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Republikas Zemessardzi ir piedalījušies jau trīs apmācībās, gatavojoties dažādiem scenārijiem. Valmierā ir ģeneratori, lai kritiskajās situācijās nodrošinātu ar ūdensapgādi un uzturētu slimnīcas darbu. Aicinām iedzīvotājus preventīvi apsekot arī savā īpašumā esošos pagrabus, kas tiek rekomendēti kā viena no patveršanās iespējām X stundā, kā arī iepazīties ar sargs.lv pieejamo bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā” un informāciju par 72 h somu, ko pašvaldība plāno atkārtoti ievietot arī kādā no nākamajiem pašvaldības informatīvajiem izdevumiem 

2023. gadā tika veikta Linarda Laicena ielas pārbūve un jauna asfaltbetona ieklāšana. Uzlabojoties braukšanas apstākļiem, iedzīvotājiem aktuāls ir jautājums par satiksmes mierināšanas iespējām, lai uzlabotu gājēju drošību. Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijai šis jautājums ir zināms, meklējot risinājumu, uz ielas tiks uzstādīts satiksmes intensitātes skaitītājs, lai pārbūves projektā veiktu transportlīdzekļu plūsmai atbilstošu uzlabojumu, kas nodrošinātu drošu iespēju gājējiem šķērsot ielu vairākos tās posmos, ne tikai pie Vidzemes Augstskolas. 

Iedzīvotāji ļoti gaida Rubenes, Raiņa un Valkas ielas rotācijas apli. Šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums, paredzams, ka darbi atsāksies martā, kad iestāsies piemēroti laikapstākļi, lai turpinātu apakžemes komunikāciju ierīkošanu. Darbus plānots pabeigt šī gada augustā. Tāpat zināms, ka Valmieras novada pašvaldības Centrālā pārvalde plānojusi pārcelties no Lāčplēša ielas 2 ēkas uz bijušo ZET ēku Raiņa ielā 14, ko šobrīd nav iespējams paveikt ierobežoto pašvaldības resursu dēļ.  Šīm telpām nepieciešami pārbūves darbi, lai nodrošinātu darbiniekiem piemērotus apstākļus un arī vides pieejamību iedzīvotājiem, kuri ieradīsies pie speciālistiem dažādu konsultāciju un pakalpojumu saņemšanai. 

Iedzīvotājus satrauc arī vairāku pašvaldības ceļu stāvoklis un uzturēšana. No iedzīvotājiem izskanēja vairākas ielas, jo īpaši grantētās, kurām būtu jāuzlabo vai jānodrošina kvalitatīvāka uzturēšana vai jāveic remonti. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka ierobežoto līdzekļu dēļ prioritāri pārbūvei tiek virzītas ielas, kurās ir lielāka satiksmes intensitāte, tā 2024. gadā turpināsies darbi pie jauna Ķieģeļu ielas posma izbūves posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai, Georga Apiņa ielas posma no Rīgas ielas līdz Beātes ielai pārbūves. Vēl 2024. gadā notiks Rietekļa ielas izbūve, kur tiek būvēta jauna šķeldas katlumāja, Beātes ielas virskārtas atjaunošana posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Raiņa ielai, Ausekļa ielas virskārtas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Voldemāra Baloža ielai, Mērnieku ielas grantētās virsmas divkārtu apstrāde, centrālā tilta pār Gauju asfaltbetona seguma atjaunošana. Protams, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, pēc ziemas tiks novērtētas ielas, lai konstatētu, kur nepieciešami mazāki remontdarbi, piemēram, bedrīšu aizlāpīšana. 

Valmieras novada pašvaldība pateicas Valmieras novada iedzīvotājiem par aktīvo dalību iedzīvotāju tikšanās reizēs un vērtīgajām diskusijām, lai dzīvi novadā padarītu labāku! 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par līdzdalības iespējām pašvaldības komunikācijas kanālos, kā arī aicinām iedzīvotājus vēl līdz 8. martam aizpildīt Valmieras novada iedzīvotāju aptauju. Elektroniski pieejama šeit vai drukātā veidā pašvaldības informatīvā izdevuma februāra numurā. 

Iedzīvotāju saziņai ar pašvaldību kontaktinformācija pieejama šeit