Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni iepazīstas ar Strenču PNS

9. aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā” (turpmāk – Slimnīca) viesojās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas  medicīnas novirziena 10. klases skolēni ar mērķi iepazīties ar Slimnīcas darbību, pakalpojumiem.

Tikšanās sākumā skolēniem tika prezentēta Slimnīcas darbība, tās procesi, sniegtie pakalpojumi kā arī tika pārrunāti dažādi aspekti par psihiskās veselības atgūšanu specializētā slimnīcā reģionā, uzsverot pakalpojumu augsto kvalitāti un pieejamību.

Pēc prezentācijas  skolēni devās satikt Slimnīcas akūtās sieviešu 1. nodaļas virsārstu, psihiatru-narkologu dr. R. Loginu, kas pastāstīja vairāk par 1. nodaļas darba specifiku. Dr. R. Logins ar skolēnu iesaisti stāstīja un demonstrēja, kā darbojas elektrokonvulsīvā terapija. Nobeidzot, tika apmeklēta arī Slimnīcas rehabilitācijas nodaļa, kur nodaļas vadītāja Nadežda Mieze ļāva ielūkoties rehabilitācijas nodaļas telpās, pastāstot par rehabilitācijas specifiku Slimnīcas darbības procesos.

Viesošanās noslēgumā skolēni izteica pateicību slimnīcas personālam par iespēju iepazīt psihiatriju no iekšpuses un izprast, kāda ir ārstu ikdiena un pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā Slimnīcā. Viņi arī atzina, ka šī pieredze palīdzēs labāk izprast medicīnas nozares specifiku un iespējams, pat veicinās nākotnes karjeras izvēli medicīnas jomā.

Šī  viesošanās Slimnīcā skolēniem bija ne tikai iespēja iegūt jaunas zināšanas, bet arī veiksmīgs piemērs tam, kā skolas var sadarbībā ar medicīnas iestādēm piedāvāt skolēniem izglītojošas un iedrošinošas pieredzes, kas papildina teorētiskās zināšanas ar praktisku izpratni un pieredzi.

Alise Seile
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VSIA “Strenču PNS”