“VAKS” KS paziņojums par rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sabiedrisko apspriešanu

“VAKS” Kooperatīvā sabiedrība, reģ. Nr. 44103005731, juridiskā adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 (Operators), ir sagatavojusi rūpniecisko avāriju novēršanas programmu Valmieras struktūrvienībai Mūrmuižas ielā 18, Valmierā, kas nodarbojas ar graudu pirmsapstrādi un uzglabāšanu, kā arī ar minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un tirdzniecību.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma sagatavota ar mērķi raksturot uzņēmumā ieviestās sistemātiskās darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu drošu amonija nitrāta minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu pārkraušanu un rīcības, kas ir paredzētas potenciāli iespējamās ārkārtas situācijās.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju) sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 18. jūnija līdz 28. jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 18. jūnijā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par rūpnieciskās avāriju novēršanas programmas saturu. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 28. jūnijam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 29. jūnija plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt līdz š.g. 30. jūnijam Operatoram (e-pasts: ) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: ).