Vakcinējušies teju 70% Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogu

Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs vakcinējušies 69,80% pedagogu*, kas ir par nepilniem astoņiem procentiem vairāk salīdzinājumā ar pedagogu vakcinācijas aptveri Latvijā.

Vislielākais vakcinēto pedagogu skaits pašlaik ir vispārējās izglītības iestādēs – 76% (valstī – 65%), tām seko profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestādes – 71,68%, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs vakcinējušies 62,15% pedagogu (valstī – 51%).

“Mūsu mērķis ir 1. septembrī uzsākt mācības klātienē, tādēļ augstu vērtējam pedagogus, kuri jau ir vakcinējušies vai plāno to veikt tuvākajā laikā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu, lai bērni varētu mācīties skolās. Mācības klātienē ir ļoti svarīgas kā skolēniem – viņu pašsajūtai un iegūtās izglītības kvalitātei, tā arī pedagogiem un skolēnu vecākiem, jo, manuprāt, viņu primārais uzdevums ir būt vecākam, nevis mēģināt apvienot būšanu klāt bērnam attālinātajā mācību procesā, risināt sadzīves jautājumus un pildīt savus darba pienākumus, tā pakļaujot sevi izdegšanas riskam un stresam,”

uzsver Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.

Saskaņā ar Valmieras Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju vakcinēti ir pilnīgi visi Bertānu Valmieras basketbola skolas pedagogi, Valmieras Valsts ģimnāzijā 98,11% (precizēts), savukārt Valmieras 5. vidusskolā un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā vakcinēto pedagogu īpatsvars pārsniedzis 90%.

Jautāts par apstākļiem, kas sekmēja pedagogu vakcinācijas raito norisi, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš atbild: “Īsi un konkrēti – veselais saprāts. Kāpēc iepriekšējos gadsimtos veiktajām vakcinācijām ticam, bet šai vakcīnai neticam? Vakcinācijas jautājumam piegājām saprātīgi un racionāli, jo vēlamies strādāt klātienē, neticam tenkām, bet uzticamies zinātnei. Skolas kolektīvs nebija jāaģitē vai jāstrostē, mūsu viedokļi šajā jautājumā sakrita, nostrādāja komandas gars, un skolotāji, tiklīdz bija iespējams, devās vakcinēties. Mēs esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai 1. septembrī satiktu skolēnus klātienē!”

Roberts Zeile, Bertānu Valmieras basketbola skolas nodibinājuma izpilddirektors: “Pandēmija un valstī noteiktie ierobežojumi radīja daudz zaudējumu un neērtību, taču jāuzsver, ka sporta nozarei šis laiks bija sevišķi grūts, jo daudzos sporta veidos treniņi varēja notikt ļoti ierobežotā apjomā, formātā vai nedrīkstēja notikt nemaz, tai skaitā sacensības. Šis un atbildība, ko ikviens mūsu treneris nes attiecībā pret sevi, saviem audzēkņiem un sabiedrību kopumā, bija iemesli, kādēļ pārliecināt mūsu skolas darbiniekus izdarīt izvēli par labu vakcinācijai bija viegli. Lai arī kopumā informācijas telpā dzirdami pretrunīgi viedokļi attiecībā uz vakcinēšanos un vīrusa izplatību, mūsu kolēģu vidū šādu diskusiju nebija, gluži pretēji, visi bija motivēti darīt visu savu iespēju robežās, lai iespējami ātrāk atgrieztos jau ierastajā treniņu un sacensību režīmā.”

Jāatzīmē, ka epidemioloģiski droša izglītības procesa nodrošināšanā būtiska nozīme ir ne tikai pedagogu, bet arī izglītības iestāžu atbalsta personāla un tehnisko darbinieku vakcinācijai, kuri, pildot darba pienākumus, nonāk saskarē ar izglītojamiem.

* Dati par vakcinētajiem pedagogiem 45 Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, izņemot J.Endzelīna Kauguru pamatskolu, Matīšu pamatskolu, Jura Neikena Dikļu pamatskolu, Rubenes pamatskolu, Mazsalacas vidusskolu, Rūjienas novada sporta skolu.