Vairāku valstu muzeju un bibliotēku darbības eksperti tiekas Valmierā

2023.gadā Latvijas Muzeju biedrība sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju īsteno UNESCO Līdzdalības programmas projektu par ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanu bibliotēkas un muzejos. 28. septembrī projekta partneri tikās Valmierā.

2023.gadā Latvijas Muzeju biedrība sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju īsteno UNESCO Līdzdalības programmas projektu par ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanu bibliotēkās un muzejos. 28. septembrī projekta partneri tikās Valmierā.

Projekta partneri viesojās Valmieras Integrētajā bibliotēkā un Valmieras muzejā, kā arī vēlāk devās uz Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju “Kalāči” Cēsu novadā. Viesošanās mērķis bija uzzināt plašāk par pašvaldības darbu, pašvaldībai sadarbojoties ar dažādām institūcijām, lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības mērķus muzejos un bibliotēkās.

“Paldies Valmieras Integrētajai bibliotēkai un Valmieras muzejam par ieguldīto darbu daudzu gadu garumā, kļūstot par kopienu centriem un turpinot meklēt un īstenot iespējas, lai sasniegtu arvien vairāk cilvēku. Līdzdalība, kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana tālāk, kultūras piedāvājuma attīstīšana ir mūsu kopīgs darbs, kas jāturpina, ilgtspējīgai attīstībai un dzīvesgudrai sabiedrībai,” klātesošajiem, pastāstot plašāk par Valmieras novadu, teica Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Nozīmīga šīs iniciatīvas daļa ir arī starpvalstu un starpnozaru sadarbības veicināšana. Projekta laikā partneriem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai uzzinātu labās prakses piemērus, uzsverot, kā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu veicina vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas atsevišķos reģionos, valstīs, pilsētās.

Domājot par praktiski pielietojamiem rīkiem, kas var palīdzēt muzejiem un bibliotēkām plānot un izvērtēt savu darbu ilgtspējīgas attīstības jomā, UNESCO Līdzdalības programmas projektā top arī Henrija Makgī rokasgrāmata, veltīta ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizācijai, ņemot vērā kopienas vajadzības un sasaisti ar reālo situāciju.

Projekts “Muzeji, bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu.

FOTOGALERIJA