Vaidavas ezera zivju resursi papildināti ar 7000 zandartu mazuļu

7. septembrī atbilstoši Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Vaidavas ezerā tika ielaisti 7000 zandartu mazuļu.

Zandartu mazuļus Vaidavas ezerā ielaida biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” pārstāvji, klātesot arī Valsts vides dienesta inspektoram. Mazuļus ezeram piegādāja Z/S “Skaldas” no Kuldīgas novada.

Biedrība zandarta mazuļus iegādājās un ezerā ielaida kā aktivitāti Zivju fonda finansētajā projektā “Zivju resursu pavairošana Vaidavas ezerā Kocēnu novadā”. Zivju mazuļu iegādes kopējās izmaksas ir 2202,20 eiro, no kuriem 762,30 eiro ir Zivju fonda finansējums, atlikusī daļa ir biedrības līdzfinansējums.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 2010. gada 2. decembra sēdes lēmumu Vaidavas ezera apsaimniekošanas un zivsaimnieciskās ekspluatācijas funkcijas pašvaldība nodevusi biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”. Biedrības uzdevums ir īstenot zivju resursu pārzināšanu, veikt zvejas tiesību nomu un organizēt makšķerēšanu Vaidavas ezerā.
Vaidavas ezera platība ir 87,2 ha un tas atrodas Valmieras novada Vaidavas pagastā. Vaidavas ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Ezers atrodas īpaši aizsargājamā “Natura 2000″ teritorijā Gaujas Nacionālajā parkā.

Licencētā makšķerēšana noteikta visā Vaidavas ezera teritorijā un no tā iztekošajā Strīķupē – posmā no Vaidavas ezera līdz autoceļa V192 Vaidava-Rubene tiltam. Licencētā makšķerēšana Vaidavas ezerā veicama no laivām un no krasta, ziemas sezonā no ledus. Makšķerēt Vaidavas ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi makšķerēšanas licence, kas derīga attiecīgajā termiņā, un makšķerniekam ir klāt personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti, kurām jābūt klāt invalīda apliecībai) arī makšķerēšanas karte.

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā 2017. – 2021. gadam publicēts šeit.