Vaidavā atklāts daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Atspulgs”

Svinīgā gaisotnē, ar ziediem, priekšnesumiem un labiem vārdiem Vaidavā atklāts daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Atspulgs”. Šis ir pēdējais šāda veida pakalpojumu centrs, ar ko noslēdzas deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Valmieras novadā. Projekta rezultātā ir izveidota sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra divās ēkās Vaidavā, Vaidavas pagastā – Skolas ielā 1 un Nākotnes ielā 1.

Skolas ielā 1 ir plašas telpas, kur darbojas dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai padarītu savu ikdienu patstāvīgāku un piepildītu, klienti tur saturīgi pavada laiku un apgūst dažādas sadzīves prasmes. Šo pakalpojumu izmanto 14 personas, taču telpu kapacitāte paredzēta 18 personām. Tāpat Skolas ielā 1 darbojas specializētās darbnīcas, kur klientiem iespējams apgūt dažādas prasmes, ar mērķi iekļauties darba tirgū. Te pieejama gan šūšanas darbnīca, gan māla un ģipša apstrādes darbnīca, gan arī kokapstrādes darbnīca.

Savukārt sociālas rehabilitācijas un atbalsta centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Lai personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, Nākotnes ielā 1 pieejams grupu dzīvokļa pakalpojums, kas šobrīd nodrošina dzīvesvietu desmit klientiem. Šis ir pieprasīts pakalpojums, un jau notiek sarunas par vēl divu klientu iespēju dzīvot grupu dzīvokļos. Maksimālais skaits, kam grupu dzīvokļos var nodrošināt dzīves vietu, ir 14 personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Pakalpojumu klienti saņem atbilstoši Valmieras novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 106 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā” nosacījumiem. Valmieras novada pašvaldība sociālo pakalpojumu nodrošināšanu deleģējusi nodibinājumam “Fonds “Iespēju tilts””.

Sociālo pakalpojumu centrs Vaidavā savu nosaukumu guva zibakcijā, kur Valmieras novada iedzīvotāji bija aicināti iesniegt savas idejas centra nosaukumam. Nosaukumu “Atspulgs” iedzīvotāji ieteica, ņemot vērā Vaidavas ezera tuvumu. Ezerā atspoguļojas viss Vaidavas dabas skaistums, tāpat arī atbalsta centrs atspoguļos līdzcilvēku sirds siltumu, padarot viņu ikdienu labāku un skaistiem mirkļiem piepildītu.

Projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/007 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” attiecināmās izmaksas ir 933147,72 euro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 461624,58 euro, valsts budžeta finansējums 81244,98 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 17916,42 euro, pašvaldības finansējums 372361,74 euro.

Būvdarbi noslēdzās 2023. gada nogalē. Būvprojektus izstrādāja SIA “JOE”, SIA “Ceļu komforts”. Būvdarbu veicēji: SIA “Ekers” (panduss, telpu remonts abās ēkās), SIA “Sidlu ceļi” (celiņš Nākotnes ielā 1), SIA “AB VIDZEMES NAMI”(panduss, celiņš Skolas ielā 1).

FOTO