Vai šodienas iedzīvotāju prasmes noderēs nākotnes darba tirgū? Par to jādomā jau tagad!

Pieaugušo izglītība

Valmieras Valsts ģimnāzijas telpām Leona Paegles ielā 40, Valmierā* šī gada 13. jūnijā notiks seminārs “Pieaugušo prasmju izzināšana Latvijā – no datiem uz praktisku darbu”, kurā aicināti piedalīties mūžizglītības speciālisti, izglītotāji, kas jau šobrīd ir iesaistīti prasmju pilnveidošanā, augstskolu pārstāvji un darba devēji.

Seminārs notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (PIAAC) noslēguma posmā, šī pētījuma ietvaros līdz vasaras sākumam būs aptaujāti vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 65 gadiem. To savstarpējā sadarbībā rīko pētījuma programmas komandas pārstāvji no Latvijas Universitātes, SKDS un Valmieras novada pašvaldības, lai kopā sagatavotos nākotnes izaicinājumam – kā sekmēt sabiedrības mācīšanos visa mūža garumā, mērķtiecīgi un efektīvi attīstot nodarbinātības atbalsta programmas.

Seminārā LU profesore Aija Zobena un asociētais profesors Mareks Niklass iepazīstinās ar pētījuma nozīmi pasaulē un Latvijā, piemēram, iespējām precīzāk noteikt pieaugušo mācību vajadzības, atlasīt mērķgrupas, kurām nepieciešams specifisks atbalsts, un to īstenot. SKDS projektu vadītāja Iveta Briška raksturos datu ieguves procesu, prasmju mērīšanu un gūto pieredzi, kas ļauj jau šobrīd apzināt sabiedrībā pastāvošos izaicinājumus, uzdodot jautājumus – vai zinām, kādi esam un kādi vēlamies būt?

Pēc tam semināra dalībnieki iesaistīsies diskusijā, domājot par to, kā darba devējam palīdzēt ieraudzīt nākotnē nepieciešamos cilvēkresursus, lai jau šobrīd atbalstītu darbinieku izaugsmi; kā sasniegt dažādas darba ņēmēju “riska” grupas; kas būtu jāmaina šobrīd īstenotajā mūžizglītības procesā un saturā; kā augstskolas var palīdzēt izmantot pētījumā iegūtos datus, lai raksturotu konkrētā reģiona pieaugušo iedzīvotāju vajadzības un tālāk to izmantotu mūžizglītības veicināšanai.

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 8. jūnijam, izmantojot saiti šeit.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

*Mainīta norises vieta 08.06.2023.