“Uzticamies tiem, kas zina, kam ziedot!” – atskats VNF Uzņēmēju domradē

novada fonda logo

Šāda atziņa un vēl daudzas citas izskanēja Valmieras Uzņēmēju domradē, kad 26. maija pēcpusdienā Valmieras viesnīcā “Wolmar” pulcējās esošie, bijušie un arī topošie novada uzņēmēji. Pie pēcpusdienas kafijas tases uzņēmēji iepazinās ar VNF pētījumu (2020) par fonda atbalstīto projektu ietekmi, piedalījās paneļdiskusijā par uzņēmēju motivāciju ziedot, kā arī sniedza savas rekomendācijas fonda programmu pilnveidošanā.

Domrade aizsākās ar atskatu VNF pētījumā (2020) par fonda atbalstīto projektu ietekmi un vajadzību izpēti. “Vairāk nekā puse aptaujāto jeb 54% norāda, ka fonda atbalstītie projekti bijuši nozīmīgi. Savukārt 70% norāda, ka fonda atbalstītie projekti veicinājuši iedzīvotāju līdzdalību kopienā, un gandrīz 80% no tiem ir uzlabojuši dzīves kvalitāti un vietējo personu ikdienu. Tomēr, lai vietējo cilvēku projekti un iniciatīvas īstenotos, ir vajadzīgs uzņēmēju atbalsts,” uzsver Patricija Siliņa, VNF vadītāja.

Pārliecību par nepieciešamību atbalstīt vietējo cilvēku projektus nostiprināt palīdzēja arī reālie pieredzes stāsti. Karīna Bērziņa, Valmieras Jāņparka aktīvistu grupas pārstāve, dalījās ar savu stāstu, kā VNF palīdzējis aizsākties Jāņparka atdzīvināšanai. Savukārt Ričards Edijs Štibe pastāstīja par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas teātra klases mērķtiecīgu labiekārtošanu, gūstot atbalstu vairākos fonda jauniešu konkursos.   

Noskaidrojot uzņēmēju motivāciju ziedot, ar savām pārdomām paneļdiskusijā piedalījās uzņēmējs Guntis Ādamsons, pasākumu vadītājs Uģis Melders, izlaušanās spēļu rīkotājs Mārcis Bogdanovs un uzņēmējs Jānis Dreimanis. Diskusijas dalībnieki uzsvēra fonda uzcītību un neatlaidību ziedotāju uzrunāšanā, jo “ejot ierasto formālo ceļu, ne vienmēr izdosies veiksmīgi uzrunāt uzņēmumu vadītājus”. Tomēr visi runāji uzsvēra, ka “dzīvais formāts un klātienes tikšanās ir tas, kas uzrunā visvairāk”.

Klātesošie uzzināja par visām aktivitātēm, mērķprojektiem un programmām, kuras iespējams atbalstīt VNF. Turpinoties darbam grupās, uzņēmēji sniedza savas rekomendācijas programmu pilnveidošanai. Piemēram, AS Swedbank Valmieras filiāles vadītāja Dace Antone un reklāmdrukas SIA “Artifex” vadītāja Irita Kiršblūma rosināja vairāk akcentēt fonda Bērnu un jauniešu izcilību programmu, Valmieras attīstības aģentūras vadītāja Ilze Eglāja rosināja sadarboties vēl neuzrunātām sabiedrības grupām, savukārt Uģis Melders kopā ar Mārci Bogdānovu rosināja viena lielā jauniešu konkursa vietā rīkot trīs mini konkursus.

Pirmās Uzņēmēju domrades rīkošanu novadā atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu informācija: Gundega Siliņa, Valmieras novada fonds

Tālrunis: 27820430, e-pasts:

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/