Uzstādīts gājēju luksofors Cēsu ielā

Uzstādīts gājēju luksofors Cēsu ielā

Pārgaujas rotācijas aplis pie autoostas ir viena no noslogotākajām Valmieras centra daļām, kuru šķērso vidēji 1100 transportlīdzekļi stundā. Lai samazinātu īslaicīgu automašīnu rindu veidošanos rīta un vakara maksimumstundās, pie gājēju pārejas Cēsu ielā, starp Vidzemes Augstskolas ēku un autoostu, ir uzstādīts viedais gājēju luksofors.

Lai gājēju plūsmu regulētu un optimizētu, nepieciešams uzstādīt luksoforu signalizāciju gājēju pārejās ar satiksmes intensitāti, kur gājēju un transportlīdzekļu summas ir lielākas par 500 vienībām, paredz Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi.

Luksofors tiks iedarbināti testa režīmā jau 21. jūlijā, taču ir iespējami pārtraukumi tā darbībā, lai veiktu vadības iekārtas regulēšanu. Jāuzsver, ka luksoforam nav uzstādītas gājēju izsaukuma pogas, tas automātiski ar sensoru palīdzību regulēs satiksmi, atbilstoši gājēju un transporta plūsmai. Tuvojoties pārejai, gājējiem nav jāveic nekādas papildu darbības, vienkārši ir jāsagaida zaļās gaismas iedegšanās, lai varētu šķērsot brauktuvi. Luksofora uzstādīšanas darbus plānots pabeigt 29. jūlijā.