Uzsākusies nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”

Piesakies dalībai projektā "Mācītspēks"!

Kopš janvāra sākuma visā Latvijā ir uzsākta nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”, kuras mērķis ir aicināt ikvienu interesentu, kurš jūt sevī enerģiju iedvesmot, mācīt mācīties un vēlmi kļūt par skolotāju, uzsākt studijas pedagoģijā vai izvēlēties izaugsmes iespējas izglītības zinātņu jomā.

Atklājot skolotāju piesaistes kampaņu, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece norāda, ka jautājums, kur rast pedagogus, ir dienaskārtībā, jo pastāv vairāki izaicinājumi nozarē, un atbilde uz tiem ir sadarbība dažādos līmeņos: “Gan Latvijā, gan ārvalstīs ir pedagogi, kuri dažādu iemeslu dēļ pieņem lēmumu pamest profesiju. Aizvien skaidrāk sāk iezīmēties pedagogu vecuma slieksnis, par ko plaši runāts jau iepriekš. Arī pedagogu izdegšana ir izaicinājums, ar ko saskaramies ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un ārpus tās.  Tāpēc, protams, jautājums – kur rast pedagogus – ir dienaskārtībā. Un “Mācītspēks” ir viena no atbildēm! Runājot par pedagogu nodrošināšanu, šobrīd atslēgas vārds ir – sadarbība. “Mācītspēks” ir lielisks piemērs, kā, sadarbojoties vairākām augstākās izglītības iestādēm, var sasniegt būtiskus rezultātus, motivējot apgūt pedagoģiju īsā cikla programmā.”

Savukārt uz skolotāja lomu un profesijas būtību, aicinot studēt pedagoģiju, vērš uzmanību Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne prof. Linda Daniela.: “Skolotājs ir tas, kas iedvesmo. Skolotājs ir tas, kas var sekmēt bērnu vēlmi mācīties vairāk, un skolotājs var būt arī tas, kas motivē iet tālāk, ieraudzīt vairāk un sasniegt jaunus horizontus. Mēs aicinām kļūt par šiem iedvesmotājiem un atbalstīt to, lai Latvijas izglītība kļūtu par paraugu citām valstīm un nākamajos starpvalstu pētījumos mēs skatītos nevis uz Somijas un Igaunijas pārsteidzošajiem rezultātiem, bet ieraudzītu, ka esam visus apsteiguši un mums ir visgudrākie bērni pasaulē.”

Profesore Daniela norāda, ka kampaņas “Esi skolotājs!” ietvaros notiks uzņemšana visās skolotāju sagatavošanas programmās, piedāvājot kļūt par pirmsskolas pedagogu, sākumizglītības skolotāju vai dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Tāpat interesenti ir aicināti studēt izglītības zinātņu maģistra studiju programmā, maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovāciju un dizains izglītībai” vai doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”. Šajās programmās pieteikšanās sāksies vasarā.

Šobrīd, sākot no 3. janvāra, kampaņas “Esi skolotājs!” ietvaros sākas jauno skolotāju piesaiste projektā “Mācītspēks”, kura pamatā ir darba vidē balstītas studijas Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē.

“Projekta “Mācītspēks” panākumu atslēga ir mūsu sadarbība starp Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti un Daugavpils Universitāti, kā arī mērķtiecīgais un tik nozīmīgais atbalsts, kas tiek sniegts jaunajiem skolotājiem projekta laikā. Tieši šī atbalsta sistēma ir pamatā tam, ka projekts ,,Mācītspēks” skolotāju trūkumu risina ilgtermiņa perspektīvā, proti, skolotāji vēlas un arī paliek strādāt skolā,” norāda nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja Ramona Urtāne, uzsverot, ka tas, vai jaunais skolotājs paliek strādāt izglītības iestādē, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no skolas vadības komandas un atbalsta pasākumiem skolā un pašvaldībā.

Dalībai projektā interesenti var pieteikties no 3. janvāra līdz 1. maijam. Paralēli pieteikšanās laikam notiks arī kandidātu izvērtēšana un atlase. Dalībai projektā “Mācītspēks” ir vairāki obligāti priekšnosacījumi: iepriekš iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, un nav skolotāja kvalifikācijas.

Ik gadu projektam piesakās vairāk nekā 1000 interesentu, kuri vēlas kļūt par skolotājiem, no kuriem 100 dalībniekiem ir iespēja tikt uzņemtiem projektā un uzsākt studijas augstskolā vienlaikus ar darbu skolā. Kandidātu atlase šogad ir pilnveidota, padarot to ērtāku un vienkāršāku kandidātam. Šogad projekta dalībnieku atlase norisināsies divās kārtās, interesentiem aizpildot detalizētu anketu un intervijā novērtējot atbilstību vairākiem kritērijiem. Lai kandidāts pretendētu uz vietu projektā, tiek izvērtētas šādas viņa kompetences: orientācija uz cilvēku, orientācija uz risinājumu un orientācija uz izaugsmi.

Jaunie projekta dalībnieki dalību projektā uzsāk ar vasaras mācībām, kam seko izglītojošas nometnes skolēniem, savukārt 1. septembrī projekta dalībnieki uzsāk studijas augstskolās un paralēli arī darbu kādā no Latvijas skolām.

Plašāka informācija par kampaņu “Esi skolotājs!” un pieteikšanās anketa projektam “Mācītspēks” pieejama tīmekļa vietnē www.esiskolotajs.lv.

Par projektu “Mācītspēks”

Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” ietvaros.