Uzsākts projekts „Latvietim Būt” par latvisko identitāti un kultūrtelpu

Biedrība „Pāvulēni”, sadarbībā ar Matīšu pamatskolu, ir uzsākusi projektu „Latvietim Būt”. Projekts paredz ar kultūras un mākslas starpniecību veicināt latviskās kultūrtelpas izziņu un palielināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu kultūru un tradīcijām, radīt vēlēšanos veidot vai nostiprināt latvisku identitāti un piederību latviskajai kultūrtelpai.

Projektā paredzētā nometne tiks īstenota laika posmā no 2022. gada 25. jūlija līdz 30. jūlijam Latvijā, Valmieras novada Matīšu pagastā, Matīšu pamatskolas internāta telpās.

Īstenojot projektu, tiks iesaistīti 30 dalībnieki, organizējot ārpusskolas pasākumus Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem un veicinot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos.

Projekta laikā diasporas bērni un jaunieši uzlabos latviešu valodas prasmes, tiks stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte un sociālās atmiņas attīstība. Nometnes dalībnieku kopīga darbošanās radošajās darbnīcās, ekskursijās pārgājienos un citās kopīgās aktivitātēs, nodrošinās labvēlīgu vidi diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei. Šī bērnu sadarbība audzinās un mācīs latviešu un citu valstu piederīgo jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju un radītu vēlmi atgriezties dzimtenē. Projekta ietvaros tiks iesaistīti 15 Latvijā dzīvojošo ģimeņu bērni no Valmieras novada un 15 diasporas bērni no Amerikas, Beļģijas, Īrijas, Anglijas, Igaunijas.

 Projekta rīkotāji cer, ka galvenais sasniegums projektā būs stiprināta sava valstiskā piederība Latvijas un diasporas bērniem, reizē veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Informāciju sagatavoja:

Biedrība „Pāvulēni” nometnes vadītāja

Sanita Baldiņa

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.