Uzsākts projekts “Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojums”

Igaunijas un Latvijas pierobežā agrāk bija ievērojama pārrobežu autobusu satiksme, kas tika pārtraukta 90. gadu sākumā, jo tika ieviesta robežkontrole. Tomēr nepieciešamība pēc šādiem savienojumiem saglabājusies līdz pat šim laikam, jo pierobežas teritoriju iedzīvotājus saista ģimenes, sadzīves un ekonomiskās saites. Līdz ar Eiropas Savienības attīstību un plānoto Igaunijas mobilitātes reformu ir pienācis laiks pārmaiņām šajā jomā.

Šī gada 3. novembrī tika parakstīts projekta “Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojums” (ROCC) finansēšanas līgums Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021-2027. gadam ietvaros. Divu gadu projekta izmaksas ir līdz 375 tūkstošiem eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts veido 80%.

Projekta ROCC mērķis ir samazināt pierobežas teritoriju marģinalizāciju un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu un tā pieejamību. Projektā plānots izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu pārrobežu sabiedrisko autobusu līniju organizēšanai, kā arī ilgtspējīgus organizatoriskos modeļus valsts un pašvaldību līmenī.

Līdz 2024. gada vasarai  tiks apzināti iespējamie maršruti Valga-Valka, Vīlande-Valmiera, Veru-Alūksne, Kilingi-Nemme-Valmiera un Pērnava-Ikla-Salacgrīva.

Pamatojoties uz gūto praktisko pieredzi un pasažieru atsauksmēm, tiks izstrādāti pieprasījumam atbilstoši autobusu kustības saraksti turpmākai izmantošanai.

Projekta partneri ir visi sabiedriskā transporta centri gar Igaunijas dienvidu robežu: Dienvidaustrumu apgabala, Valgas apgabala, Vīlandes apgabala un Pērnavas apgabala sabiedriskā transporta centrs kā vadošais partneris. Latvijas partneris ir Vidzemes plānošanas reģions (VPR), kas aptver visu Latvijas ziemeļu robežu. Projekta aktivitātes norisināsies ar Igaunijas Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrijas un Igaunijas Klimata ministrijas līdzdalību.

29. novembrī Cēsīs notika pirmā projekta partneru darba sanāksme, ko organizēja Vidzemes plānošanas reģions. Partneri iepazīstināja ar savām atbildības jomām, pieredzi un vienojās par konkrētām darbībām tuvākajā nākotnē. Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka attiecības un sadarbība starp kaimiņvalstīm, tostarp sabiedriskā transporta jomā, ir vērtīga un ir jāattīsta.

Plašāka informācija par projektu: http://www.vidzeme.lv.

_____________

Papildu informācijai: Lelde Ābele, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, , tālr. +371 29266757

Informāciju sagatavojis: Dzintars Močs, sabiedrisko attiecību speciālists Vidzemes plānošanas reģionā, , tālr. +371 28246484