Uzsākti ielu un ceļu remontdarbi Kocēnu apvienības teritorijā

Autoceļš Siliņi-Līkas

2024. gada aktīvajā būvniecības sezonā Kocēnu apvienībā 13 autoceļu posmos veiks remontdarbus. Grants seguma autoceļu uzlabošanai plānotie darbi: 

 • Miera ielā, Zilākalnā, grāvja rakšana un tīrīšana, caurtekas ievietošana, kā arī seguma papildināšana;
 • Autoceļam “Antiņi-Ogres” Bērzaines pagastā caurtekas nomaiņa;
 • Autoceļam “Siliņi-Līkas” Bērzaines pagastā grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana;
 • Autoceļam “Straumes-Dzintari” Bērzaines pagastā grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana;
 • Autoceļa “Apvedceļš” posmam Vaidavas  pagastā apauguma noņemšana;
 • Autoceļa “Podzēnu aplis posmam Vaidavas  pagastā posmam grants seguma atjaunošana;
 • Autoceļam “Vaidava-Strīķi” Vaidavas  pagastā apauguma noņemšana;
 • Autoceļa “Rubene-Možuļi” posmam Kocēnu pagastā grants seguma atjaunošana;
 • Autoceļam “Silvēni-Gaidas” Kocēnu pagastā grants seguma atjaunošana;
 • Autoceļa “Beņķi-Tožas” posmam Kocēnu pagastā veiks grants seguma atjaunošanu;
 • Autoceļam “Ausmas-Mežvijas” Dikļu pagastā grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana.

Iepriekšminētos remontdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks SIA “Imberteh”. Būvdarbu izmaksas: 156 131,97 EUR ar PVN. 

Savukārt asfaltbetona seguma autoceļus plānots uzlabot divos posmos:

 • autoceļa “Apsīšu-Jēkaba iela” posmam Kocēnu pagastā veiks vienkārtas virsmas seguma ieklāšanu;
 • Alejas ielas posmam Kocēnu pagastā veiks asfaltbetona seguma atjaunošanu.

Šos būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veiks VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”. Būvdarbu izmaksas: 11 555,73 EUR ar PVN.

Pirmie darbi jau uzsākušies!