Uzsākti grantēto ielu un ceļu remontdarbi Burtnieku apvienības teritorijā. Četriem ielu posmiem veic divkārtu virsmas apstrādi

Burtnieku apvienības teritorijā uzsāks grants seguma remontdarbus – seguma stiprināšanu divos autoceļos: “Veckākari – Līgotnes”, Burtnieku pagastā, kopumā 2,63 km garumā un “Stūri – Auziņas”, Vecates pagastā, kopumā 0,25 km garam posmam. Tiks veikta minerālmateriāla izbūve seguma virskārtā 10 cm augstumā.

Kopējās izmaksas: 49 147 EUR. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam darbus veiks SIA “Valmieras ceļi”.

Savukārt Rencēnu un Burtnieku ciematos četriem ielu posmiem ar grants segumu veic divkārtu virsmas apstrādi 4 līdz 6 m platumā:

  • Laimdotas ielas posmam Burtniekos;
  • Kronvalda ielas, Palejas ielas, Parka ielas posmiem Rencēnos.

Šie ielu posmi ir ar intensīvu satiksmi un divkārtu virsmas apstrāde nodrošinās komfortablākus dzīves un braukšanas apstākļus – ilgāku laiku saglabājas ceļa seguma nestspēja, jo tiek izolēta ceļa virsma no ūdens iedarbības, kā arī tiek nodrošināta seguma neputēšana transportlīdzekļu pārvietošanās laikā. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā. Samazinās arī izdevumi par ikdienas uzturēšanas darbiem: nav nepieciešama putekļu absorbenta iestrāde, planēšana un profilēšana.

Kopējās izmaksas: 79 585 EUR. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam darbus veic SIA “Valkas ceļi”. 

Tāpat būvdarbu laikā jārēķinās ar smago automašīnu un būvniecības tehnikas kustību – aicinām darbu laikā būt saprotošiem. Tiek nodrošināta iespēja piekļūt īpašumiem pārbūves posmam piegulošajās teritorijās.