Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi pašvaldības pakalpojumu centra ēkai Rencēnos

Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi pašvaldības pakalpojumu centra ēkai Rencēnos

Valmieras novada pašvaldības pakalpojumu centrā Valmieras ielā 13, Rencēnos uzsākti energoefektivitāti paaugstinoši pārbūves darbi. Samazinot ēkas primārās enerģijas patēriņu, samazināsies arī pašvaldības izdevumi par siltumapgādi.

Darbu laikā veiks ārsienu, jumta un cokola siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi, ieejas mezglu pārbūvi. Ēkas pārbūves darbus paredzēts pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “LIEPAS NAMS” par kopējo līguma summu 236 821,03 EUR ar PVN. Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projekta “Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/072) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 241 886,09 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 177 887,31 EUR, ERAF finansējums 145 097,44 EUR, valsts budžeta finansējums 5441,15 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai