Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 6. nodaļas ēkā

Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 6. nodaļas ēkā

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pagājušā gada pavasarī noslēdza divus līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par divu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Maija vidū pēc stacionāra 1. nodaļas ēkas nodošanas ekspluatācijā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi tika uzsākti stacionāra 6. nodaļas ēkā.

Pārbūves projekta ietvaros 6. nodaļas iekštelpu pārbūvi slimnīca īsteno par saviem finanšu līdzekļiem, savukārt energoefektivitātes paaugstināšanas darbu kopumu, t.i. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, apkures sistēmu atjaunošanu, logu nomaiņu, kā arī ēkas fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālā izskata atjaunošanu atbilstoši vēsturiski oriģinālajai fasādei, tiks veikti ar ERAF piešķirto finansējumu.

Sīkāk detalizējot plānotos darbus, tajos iekļauta fasādes un cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa un logu nomaiņa. Logi to nomaiņas procesā tiks iznesti siltumizolācijas slānī, kas rezultātā nodrošinās daudz efektīvāku un lietderīgāku ēkai nepieciešamās enerģijas izmantošanu, sniegs kvalitatīvāku iespēju veidot un saglabāt ēkas vēsturiski arhitektoniskās detaļas ap logu ailēm. Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ietver arī ēkas lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu.

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta plānotais kopējās izmaksas 404 258,73 EUR (t.sk. ERAF finansējums (85 %) 257 550,00 EUR un valsts budžeta finansējums (15 %) 45 450,00 ERAF). Projektā ir plānotas tādas neattiecināmās izmaksas, kuras pārsniedz ES fondu finansējumu, un tādas izmaksas, kuras neattiecas uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešamas ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa kvalitatīvai nodrošināšanai.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.

Informāciju sagatavoja:
Alīna Kitnere, VSIA “Strenču PNS”