Uzsākta zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dauguļu Mazezeram un Rāķa ezeram

ūdens

Uzsākta zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dauguļu Mazezeram un Rāķa ezeram, ko projekta ietvaros veic SIA “Saldūdeņu risinājumi”. No 2024. gada 15. līdz 17. jūlijam Dauguļu Mazezerā un Rāķa ezerā tiks veikta zinātniskā zveja.

16. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 pie īpašuma “Ezeriņi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā (pie Dauguļu Mazezera) interesenti aicināti tikties ar pētniekiem, lai uzzinātu plašāk par Dauguļu Mazezera ūdens kvalitāti, zivju sugu sabiedrību un uzdotu citus interesējošus jautājumus.

17. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 pie īpašuma “Gobas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā interesenti ir aicināti tikties ar pētniekiem, lai uzzinātu plašāk par Rāķa ezera ūdens kvalitāti, zivju sugu sabiedrību un uzdotu citus interesējošus jautājumus.

Valmieras novada ezeru apkārtnes iedzīvotāji un citi interesenti aicināti iesaistīties ezeru zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādē. Viedokļus un priekšlikumus aicinām sūtīt uz e-pastu .

Aktivitātes tiek īstenotas Valsts zivju fonda projekta Nr. 24-00-S0ZF01-000017 “Dauguļu Mazezera un Rāķa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2024. gadā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Ozoliņa
SIA “Saldūdeņu risinājumi”